Hrišćani i muslimani na putu harizme jedinstva

 
Zajedno kako bi pružili nadu. Međureligijska konferencija u organizaciji pokreta fokolara

U organizaciji Pokreta fokolara, od 19. do 22. aprila u Centru Mariapoli u Kastel Gandolfu, nedaleko od Rima, održala se konferencija pod naslovom „Hrišćani i muslimani na putu harizme jedinstva. Zajedno kako bi pružili nadu“, na kojoj učestvuje oko 600 hrišćana i muslimana iz 23 zemlje. Cilj konferencije je da ukaže na zajedničke vrednosti i dobra kao što je porodica, životna sredina, etika, sredstva javnog informisanja, umetnost, kultura i društveno angažovanje. To je dijalog života koji podržavaju konkretna iskustva bratstva – navedeno je u saopštenju Kancelarije za komunikaciju Pokreta fokolara.

U društvenom kontekstu koji je obeležen, pogotovo na Zapadu, strahom od drugačijeg, predrasudama, nepoverenjem koje podiže zidove i govorom koji podstiče sukobe i podele, svedočanstvo o zajedničkom angažovanju hrišćana i muslimana za mir, solidarnost, razvoj, sklad među ljudima različitih vera, kultura i tradicija šalje drugačiju poruku i baca seme nade – kaže se u saopštenju.

Živeti zajedno u skladu, poštovanju, solidarnosti i miru je moguće. Može se raditi zajedno, deliti zajedničke ciljeve i sarađivati kako bi oni bili postignuti, a da to ne ugrožava identitet i tradicionalne vrednosti već, naprotiv, u fer i iskrenom suočavanju ojačava međusobno razumevanje i poštovanje dajući prednost onome šta nas ujedinjuje nad onim što nas razdvaja.

To je put koji je svojom harizmom započela Kjara Lubik, osnivačica Fokolarina, a koji podstiče da se ide uvek napred – naglašava se u saopštenju. U svom govoru u džamiji Malkolm 10. u Harlemu, u Njujorku, 18. maja 1997. godine, Kjara, koja je napravila sa imamom Wolas Din Muhamedom i prisutnom muslimanskom zajednicom, pakt o zajedničkom radu za mir i jedinstvo, je rekla:  Ovde sam doživela istinsko bratstvo. To je nešto neverovatno lepo a to ne može biti drugo nego samo Božje delo. On nas je zaista stvorio kao jednu porodicu zbog svojih planova.

I pošavši od tog puta zajedništva – ona je objasnila: Dobronamernost, saosećanje, ili makar nenasilje, prisutni su u različitim verama. Skoro svima je zajedničko, iako u različitim oblicima, takozvano „zlatno pravilo“: Ne čini drugima ono što ne bi želeo da drugi čine tebi. Ovo pravilo je dovoljna garancija za našu vezu ljubavi prema svim bližnjima, i dovoljna je takva ljubav da čovečanstvo postane jedna porodica.

Na temelju tog iskustva i inicijativa za muslimansko-hrišćanski dijalog koje su se rodile po raznim zemljama, susret u Kastel Gandolfu nastoji da bude novi korak na putu ka opštem bratstvu i znak nade za čovečanstvo – napominje se u saopštenju. To je potvrdio i Adnane Mokrani, docent na Papskom Gregorijanskom univerzitetu i na Papskom institutu za arapske i islamske studije dajući podršku verskom vaspitanju i brizi za mir, i istakavši da u toj perspektivi ne može biti podela nego solidarnosti, saradnje, jedinstva među ljudima različitih vera, koji su pozvani da rade zajedno za sveopšte dobro čovečanstva i da služe svima bez razlike.

Božji plan s čovečanstvom je  plan mira, ljubavi i jedinstva, i u svim religijama postoji poziv na mir – mišljenje je teologa Pjera Kode, dekana Univerziteta „Sophia“ u Lopijanu, dodavši da nas taj put dijaloga uči kako možemo biti verni Isusovoj poruci i kako doprineti jedinstvu ljudske porodice.

 

Rules(500)