Religije u dijalogu: proviđenje i misija

 
U fokusu su zajedničke vrednosti - porodica, životna sredina, etika, sredstva javnog informisanja, umetnost, kultura i društveno angažovanje. Dijalog života koji neguje konkretna iskustva bratstva.

Univerzitet „Sophia“ u Lopijanu bio je 16. aprila domaćin pete faze projekta dijaloga i saradnje Wings of Unity – Krila jedinstva, koji uključuje docente i stručnjake iz hrišćanskog i muslimanskog sveta. Promoteri su pored Univerziteta, takođe Engleski Islamski centar iz Londona i Međunarodni institut Risalat iz Kuma. Tokom projekta, koji je vođen od strane Pjera Kode i Mohamada Šomalija, u kontekstu međureligijskog dijaloga, razvijene su neke inovativne staze putem seminara, javnih konferencija, letnjih škola i različitih publikacija.

Dan studija održan je u širem kontekstu posete organizovane od 15. do 18. aprila u gradiću Lopijano, blizu Firence gde se nalazi Univerzitet „Sophia“. Tokom ovih dana grupa prijatelja muslimana imala je priliku da detaljnije upozna izvorni međuverski suživot podstaknut harizmom Kjare Lubik.

Rules(500)