Episkopi “U školi Svetog Duha”

 
Poruka pape Franje, nakon pozdravnih reči predsednice pokreta Fokolara, Marije Voče, otvorila je u Trentu konferenciju "Harizma u službi Crkve i čovečanstva" u kojoj učestvuju 7 kardinala i 137 episkopa, prijatelja Fokolara, iz 50 zemalja.

“Dobro je i za episkope da se uvek vraćaju školi Svetoga Duha.” Sa ovom Papinom porukom je 8. februara 2020. otvorena međunarodna konferencija „Harizma u službi Crkve i čovečanstva“ u kojoj učestvuju kardinali i episkopi, prijatelji pokreta Fokolara. Konferencija koja se održava povodom stogodišnjice rođenja Kjare Lubik, ima za cilj produbiti značenje i doprinos harizme jedinstva Fokolara u službi Crkve i čovečanstva.

Šestog februara papa Franja je primio delegaciju učesnika skupa sa rečima: “Doneli ste mi radost, samo napred!”.

U svojoj poruci koju je na otvaranju pročitao nadbiskup Bangkoka, Francis X.Kriengsak Kovithavanij, papa Franja je između ostalog rekao da harizmatički darovi poput duhovnosti Pokreta fokolara, su “od iste suštinske važnosti kao i hijerarhijski darovi u misiji Crkve“. “Harizma jedinstva”, nastavlja papa, jedna je od tih milosti za naše vreme koje doživljava epohalnu promenu i zahteva jednostavnu i radikalnu duhovnu i pastoralnu reformu, koja vraća Crkvu na uvek novi i aktuelni izvor Hristovog Jevanđelja”.

Papa ohrabruje prisutne episkope da žive kardinalne tačke duhovnosti Kjare Lubik: zalaganje za jedinstvo; isključiva ljubav prema Isusu raspetom i napuštenom; postati jedno „polazeći od onih najmanjih, odbačenih, osamljenih kako bi im doneli svetlost, radost, mir“; otvorenost „dijalogu ljubavi i istine sa svakim muškarcem i ženom, svih kultura, verskih tradicija, i ubeđenja, koji gradi novu civilizaciju ljubavi“; osluškivanje Bogorodice, od koje „možemo da naučimo da je samo ljubav ono što vredi i ostaje” i koja uči kako u današnji svet da nosimo Hrista „koji živi vaskrsli među onima koji su ujedinjeni u Njegovo ime“.

Marija Voče, predsednica pokreta Fokolara, u video poruci je podvukla činjenicu da ta duhovnost želi da bude – kao što glasi i naslov konferencije – „u službi Crkve i čovečanstva“. U doba kada “u svim delovima sveta postoje izazovi za Crkvu” – rekla je Marija Voče, – “pozvani smo na novu inkulturaciju Hristovog Jevanđelja, koja se bazira na dragocenom iskustvu prošlosti, ali ume da ga ponovo izrazi, sa proročanstvom, u naše vreme. Zbog toga trebalo bi da budemo otvoreni i otkrivamo obnavljajuću silu svojstvenu mnogim novim harizmama prisutnim danas u Crkvi

Stvarnost episkopa koji su prijatelji Pokreta fokolara“, rekla je predsednica, želi da promoviše stil života u zajedništvu između katoličkih episkopa iz celog sveta, ali takođe između i episkopa različitih crkava“, dajuću svoj doprinos vidljivoj i živoj sinodalnosti Crkve.

Program je nastavljen posetom izložbe posvećene stogodišnjece Kjare Lubik i umetničkim delovima. U nedelju 9. februara u Trentinskoj katedrali služena je svečana misa koju je predvodio kardinal Francis Ksavier Kriengsak Kovithavanij, a prisutnim se obratio nadbiskup Trenta. Nakon toga je održan susret sa administracijom grada i pokrajine.

Konferencija će se nastaviti, od 10. do 12. februara, u Lopjanu (Firenca), u međunarodnom gradiću Pokreta fokolara. U saradnji sa “Centrom Evangelii Gaudium” univerzitetskog Instituta Sophia, planira se razmotriti kroz predavanja i okrugle stolove nekoliko pitanja aktuelnih za Crkvu i današnje društvo. Među predviđenim temama su: “Crkva i trenutni izazovi”, u kojoj učestvuje Andrea Rikardi, istoričar i osnivač zajednice Sveti Egidio; „Crkva postaje dijalog“ sa produbljivanjem četiri dimenzije života Crkve: propovedanje, zajedničarenje, dijalog i proročanstvo. Svaki dan će biti obogaćen svedočenjima kardinala i episkopa iz raznih delova sveta.

Rules(500)