test_marius=
Organ jedinstva i službe

Organ jedinstva i službe

Predsednica Fokolara pripisala je zadatke novim generalnim savetnicima Pokreta fokolara i ponovila da oni čine upravljačko telo koje karakteriše dubok duh bratske službe koje je rođeno iz uzajamne evanđeoske ljubavi.

[Pročitaj više]
test_marius=
Hrabro prihvatiti bol čovečanstva

Hrabro prihvatiti bol čovečanstva

Generalna skupština Fokolara završila se u nedelju 7. februara, dokumentom koji poziva članove Pokreta širom sveta da se približe „onima koji su nepoželjni ili koji žive u nepovoljnim uslovima“.

[Pročitaj više]
123