test_marius=

Maj 2015.

„Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama, i nas koji bejasmo mrtvi od grehova ožive s Hristom.“ (Efes 2, 4-5)

[Pročitaj više]
test_marius=

Mart 2015.

„Ko hoće za mnom da ide neka se odrekne sebe i uzme krst svoj, i za mnom ide“. (Mar. 8,34)

[Pročitaj više]