test_marius=
Februar 2015

Februar 2015

“Zato primajte jedan drugoga, kao što je i Hristos primio vas na slavu Božiju.” (Rim 15:7)

[Pročitaj više]
test_marius=
Decembar 2014

Decembar 2014

„Koji ima dvije haljine neka dade onome koji nema; i koji ima hrane neka čini isto tako.“ (Luka 3,11)

[Pročitaj više]
test_marius=
Oktobar 2014

Oktobar 2014

“Ja sam hljeb života. Koji meni dolazi, neće ogladnjeti, i koji u mene vjeruje neće nikad ožednjeti.” (Jovan 6, 35)

[Pročitaj više]
test_marius=
Septembar 2014

Septembar 2014

“Zato primajte jedan drugoga, kao što je i Hristos primio vas na slavu Božju.” (Rimljanima 15, 7)

[Pročitaj više]
test_marius=
Avgust 2014

Avgust 2014

” Oprosti nepravdu svojem bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti ” (Sirah 28, 2)

[Pročitaj više]
test_marius=
Jul 2014

Jul 2014

“Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, daće im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gde su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.” (Mat 18, 19-20)

[Pročitaj više]