test_marius=
Jul 2013

Jul 2013

„Jer sav Zakon izvršava se u jednoj reči, to jest: Ljubi bližnjega svoga kao sebe!“ (Gal 5, 14)

[Pročitaj više]
test_marius=
Jun 2013

Jun 2013

„Ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, Bogu je to milo“ (1 Pt 2, 20).[1]

[Pročitaj više]
test_marius=
Maj 2013

Maj 2013

„Dajte i daće vam se: meru dobru i nabijenu i stresenu daće vam u naručje vaše“ (Lk 6, 38).

[Pročitaj više]