Photo Michael Probst

Vanuit de Focolarebeweging engageren mensen van verschillende religieuze en filosofische overtuigingen zich voor meer broederlijkheid, in verschillende maatschappelijke contexten: op sociaal, cultureel, economisch en politiek vlak.

Ze zetten zich in voor een eerlijke dialoog over de grote uitdagingen van vandaag, en leggen de nadruk op de potentiële bijdrage van elke persoon aan het gemeenschappelijk welzijn.