Vanuit de Focolarebeweging engageren mensen van verschillende religieuze en filosofische overtuigingen zich voor meer broederlijkheid, in verschillende maatschappelijke contexten: op sociaal, cultureel, economisch en politiek vlak.

Photo Michael Probst

Ze zetten zich in voor een eerlijke dialoog over de grote uitdagingen van vandaag, en leggen de nadruk op de potentiële bijdrage van elke persoon aan het gemeenschappelijk welzijn.

De Gesprekken op de Middelberg (die in 2017 van start zijn gegaan) willen ruimte maken voor een constructief debat over een actueel thema tussen een expert, leden van de Focolarebeweging die actief zijn op dat domein en een breed publiek van geïnteresseerden.