Ontstaan uit een intuïtie van de stichteres van de Focolarebeweging, Chiara Lubich, werd het Universitair Instituut “Sophia” officieel als pauselijke universiteit erkend door het decreet van 7 december 2007.

Studenten, die reeds een universitair diploma behaald hebben in hun land, hebben hier de kans om een diploma (master) te behalen in economische en politieke wetenschappen, trinitaire ontologie, cultuur van de eenheid (o.a. filosofie en theologie). Naast de bovengenoemde domeinen is er ook de kans om een doctoraat te behalen. De studies omvatten ook de theorie van de politiek, de internationale relaties, de economie en het management, die gepaard gaan met universitair onderzoek in al die domeinen in het Onderzoekscentrum Evangelii Gaudium en Sophia Global Studies.

Het Universitair Instituut “Sophia” is een laboratorium van studie en leven met uitgesproken interdisciplinair karakter waar jongeren uit heel de wereld gevormd worden die elke discipline bestuderen vanuit een globale benadering op menselijk, cultureel en wetenschappelijk vlak. Een heel ruime visie, een vorming in teamwerk in het zoeken naar sleutels voor de oplossing van conflicten, een weg van dialoog in het specifiek intercultureel milieu van het focolarestadje in Loppiano (op de Toscaanse heuvels in de nabijheid van Firenze).

Rector Piero Coda: “De studenten krijgen de nodige instrumenten in handen om de veelzijdige hedendaagse realiteit te begrijpen en voortrekkers te worden in een wereld die nood heeft aan mensen die tot dialoog in staat zijn”.