De Jongeren voor een Verenigde Wereld zijn tussen 18 en 30 en en vanuit hun concrete engagement ervaren ze dat een meer verenigde wereld vandaag al mogelijk is, vanuit de Gulden Regel : “Doe voor anderen wat je zou willen dat zij voor jou doen.” 

Samen met hun vrienden van verschillende religies en overtuigingen, zetten ze zich in voor vrede en dialoog daar waar ze leven: thuis, in hun werk- of studiemilieu, bij sport en ontspanning.

Internationale trefpunten: het Genfest (Gen als afkorting van New Generation; in juli 2018 heeft een groep van 25 jongeren uit België aan het festival deelgenomen dat plaats vond in de Filippijnen, en aan een sociaal project ter plaatse), de Summerschools, het project Pathways for a United World.

http://y4uw.org (in het Engels)

GENovation: https://www.focolare.org/belgium/nl/news/maandelijkse-afspraken-voor-de-jonge-generaties/