Vanaf het begin wist de focolaregemeenschap zich verbonden door de concrete beleving van een gedachte uit het evangelie die speciale aandacht kreeg. Voor veel mensen is ook nu nog het Woord van Leven, een maandelijks commentaar op een zin uit de Bijbel, ‘voedsel’ voor elke dag, een kracht om aan te pakken, een nieuwe kijk op het leven. Het Woord van Leven is een beetje zaaien in zichzelf, weten dat het in ons hart kiemt en het door ons handelen zijn vruchten kan voortbrengen.

Wereldwijd wordt dit commentaar vertaald in meer dan negentig talen. In België zijn er een dertigtal groepen die elke maand samenkomen om het Woord van Leven te verdiepen en met elkaar te delen wat ze vanuit die inspiratie geleefd hebben. Een dynamisch gebeuren waaruit christelijke gemeenschappen ontstaan die willen bijdragen tot de realisatie van het gebed van Jezus : ‘Mogen allen één zijn’ (Joh,17,11-21).

Elke maand proberen meerdere miljoenen mensen de inspiratie van hun dagdagelijks leven uit het Woord van Leven te halen. Eenzelfde Woord dat ons leven mag inspireren tot geleefd evangelie. Een echte wereldgemeenschap!

Hoe en waar

Waar zijn er groepen die maandelijks bijeenkomen rond het Woord van Leven? Klik op de kaart van België.

Voor de tekst van het maandelijks Woord van Leven, klik op https://www.focolare.org/belgium/nl/news/category/woord-van-leven/

Voor de verschillende digitale versies: audio, stripverhaal, video, klik op www.woord-van-leven.be.

Voor alle vragen over het Woord van Leven : woordvanleven@focolare.be .