Zero honger project van de grotere kinderen : zie beneden.

Kinderen, dat is originaliteit, speelse fantasie, spontaneïteit, gulheid, geschenk… daarom zijn ze vaak wijze leermeesters voor de volwassenen. Langs spel, delen van belevenissen met elkaar, creatieve expressie … gaan we samen vooruit, groeien we in de relatie met anderen en met God, leren we keuzes te maken op onze weg naar het geluk. Zo leren we elkaar te kunnen waarderen met onze verscheidenheid, aandacht te ontwikkelen voor mensen in nood, het innerlijk leven te versterken.

Aan de basis, een pedagogie die het evangelie laat ontdekken. De dobbelsteen van de liefde, het Woord van Leven (een zin uit de Bijbel) in stripvorm, de inzet in sociale initiatieven, meerdaagse bijeenkomsten…: ze helpen de kinderen hieruit een levensstijl te halen, samen met een enthousiaste ploeg animatoren.

Wil je meer weten over de initiatieven voor kinderen en tieners ? info@focolare.be

Zero Honger

De jongeren van vandaag zouden de eerste generatie kunnen zijn die de honger uit te wereld kunnen uitroeien : dat wordt gezegd door de 17 doelstellingen van de duurzame ontwikkeling die op 25 september 2015 door 93 staten van de VN goedgekeurd zijn en waarvan ze de verwezenlijking binnen de volgende 15 jaar op zich hebben genomen.

De 2de doelstelling, zerohonger, staat aan de kern van het programma. En om deze doelstellingen te kunnen bereiken heeft op 22 juni 2018 de organisatie van de VN voor de voeding en de landbouw, de FAO, 630 meisjes van de Focolarebeweging, van 9 tot 14 jaar, in haar hoofdkwartier in Rome onthaald. Ze kwamen uit 17 landen.

Het is de eerste keer dat de jonge generaties van de Focolarebeweging, gesticht door Chiara Lubich, de drempel van de FAO overschrijden. Het verwekt een grote ontroering, niet alleen voor deze jongeren, die plaats genomen hebben in de prestigieuze plenaire zaal, maar ook in de mensen van de FAO. “Ik ben heel blij om hier in deze plenaire zaal van de FAO vandaag een overgrote meerderheid van vrouwen te zien, de overgrote meerheid van jonge vrouwen, van heel jonge vrouwen, zegt een vertegenwoordiger. Hartelijk bedankt voor jullie inzet in de samenwerking om de doelstelling van zero honger te kunnen bereiken. Alleen met jullie inzet zullen we er in slagen om die te bereiken.

De jongeren van de Focolarebeweging, die over heel de wereld verspreid zijn, kunnen een sterke persoonlijke en dagelijkse bijdrage geven om die doelstelling te bereiken binnen het jaar 2030.

Elk jaar hebben we de wereldvoedseldag, op 16 oktober, het is de verjaardag van de FAO. Dit jaar zullen we over het zero honger project spreken. Op 16 oktober, hier in de zaal waar jullie nu zitten, zullen de verantwoordelijken van alle landen zitten. En juist voor die gelegenheid hebben we een boek gecreëerd die voor ons, voor mij, het belangrijkste materiaal is dat we verwezenlijkt hebben: het activity book. We zouden graag dat de jongeren en de scholen ons thema behandelen. Op het einde geven we jullie een paspoort. Jullie zijn de eerste, jullie zullen de eerste burgers zijn.”

Ten slotte wordt het woord aan de jongeren gegeven die vertegenwoordigd worden door Elena en Agnès. “Wij zijn hier aanwezig met 600 meisjes uit 17 naties en we zijn overtuigd dat we ons nu met veel meer enthousiasme zullen inzetten voor deze doelstelling.

Enkele jongeren van de Focolarebeweging uit 11 landen hebben ideeën verzameld om te begrijpen hoe het probleem van de honger in de wereld zou kunnen opgelost worden. We hebben deze ideeën samengevat met de slogan van de 3 H: hoofd, hart en handen, en we hebben onze ‘inzetkaart’ gecreëerd waar we het idee uitleggen van de honger zero, door ons hoofd, handen en hart te gebruiken, door ons persoonlijk en als groep in te zetten.

Hoofd : betekent voor ons: ons in te lichten en de problematiek te bestuderen, zowel op wereldvlak als in onze steden.

Hart : zelf bewust te worden en veel anderen bewust te maken. Zoveel mogelijk mensen er bij te betrekken, om onze doelstelling te bereiken.

Ten slotte concrete acties te starten en daarbij onze handen te gebruiken.”

Op het einde hebben de jongeren hun inzet kaart aan de FAO overhandigd en dan was er het symbolisch gebaar van het paspoort. De jongeren hebben hun inzet in dit klein document neergeschreven en het ondertekend, ze zijn de eerste burgers van honger zero geworden!