Inzet voor eenheid en broederlijkheid

De Focolarebeweging is een van de vele spirituele stromingen die in de twintigste eeuw binnen de katholieke Kerk ontstaan zijn. Een gemeenschappelijke spiritualiteit, waarin mensen samen op weg gaan en die concreet gestalte krijgt in een waaier van initiatieven en sociale werken. Ze is gebaseerd op het gebed van Jezus uit het Johannes-evangelie: “Vader, mogen allen één zijn” (17,21). De beweging staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd, cultuur of afkomst. Ook christenen van verschillende kerken, gelovigen van andere godsdiensten en mensen met een niet-gelovige levensbeschouwing hebben een plaats in die wereldwijde familie. Iedereen kan meebouwen aan de verwezenlijking van de universele broederlijkheid.