Dialoog als inspiratiebron                  

De Focolarebeweging wil plaatsen van broederlijkheid creëren, overtuigd dat iedereen ertoe kan bijdragen om van de mensheid een grote familie te maken. Daarom wil ze  een dialoog op gang brengen, en de kunst van het beminnen zoals het evangelie ons leert in praktijk omzetten: de eerste stap zetten naar de ander, hem als een broeder of zus benaderen met een belangeloze liefde;  je inleven in  de ander door je eigen gedachten en emoties opzij te schuiven om de ander te begrijpen en om zijn vreugde en zijn lijden tot de jouwe te maken; al het mooie ontdekken dat iemand in zich draagt.

Zo ervaren we dat wat ons verbindt, sterker is dan wat ons scheidt. Jezus is ons model. Hij leefde voor wat het wil zeggen: ‘houd van je naaste zoals van jezelf’. En of je dezelfde religie of overtuiging deelt of niet, het zijn de voorwaarden om tot een echte ontmoeting en dialoog te komen.

Uit deze dialoog van het leven heeft zich in de loop van de tijd een echte dialoogcultuur gevormd, waar het hart, de actie en de gedachte samen uitdrukking geven aan eenheid in verscheidenheid.