Iedereen ervaart kleine en grotere moeilijkheden, of we worden met lijden geconfronteerd in onszelf of rondom ons. Broederlijke relaties opbouwen met iedereen is niet altijd gemakkelijk, en vraagt om niet bij de eerste weerstand of ontgoocheling te blijven stilstaan.

Bij zo’n ervaringen kunnen we ons intens met Jezus op het kruis verbonden weten. Hij heeft zich zelfs van God verlaten gevoeld, zijn Vader met wie hij één was (“Mijn God, mijn God, waarom hebt Jij Mij verlaten?” Mt 27, 46).

Voor hem werd het lijden geen eindpunt maar een doorgang naar nieuw leven toen hij zich toevertrouwde aan God (“aan uw handen vertrouw ik mijn geest”). Jezus overwon de dood en is verrezen.

Hij blijft aanwezig onder ons en geeft ons de kracht om zoals hij, trouw te blijven in de liefde.