Nieuwe_Stad is ontstaan om het leven en de ervaringen vanuit de Spiritualiteit van Eenheid te laten circuleren. Intussen is deze spiritualiteitsstroming in 190 landen verspreid en op al die plaatsen zetten mensen, geïnspireerd door de universele waarden uit het evangelie, zich in allerlei samenwerkingsvormen in voor milieu, gezondheid, kunst, pedagogie, communicatie … op grote of kleinere schaal. Nieuwe_Stad laat je kennismaken met de vele initiatieven die daaruit voortkomen.

Abonnees ontvangen 4 maal per jaar een magazine van 50 bladzijden.

Hoe kunt u zich (her)abonneren?

U verstuurt uw adresgegevens naar Nieuwe_Stad administratie,p/a Aarschotsesteenweg 381, 3111 Rotselaar-Wezemaal of via e-mail info@nieuwestad.be ;en u stort   25 € (gewoon abonnement) of 50 € (steunabonnement) op rekeningnummer IBAN BE06 7795 9368 7322 – BIC: GKCC BE BB van Unistad vzw, Olivierstraat 97, 3111 Wezemaal-Rotselaar, met vermelding ’Abonnement’ of ’Steunabonnement’ + de naam van de abonnee.