Een weg die tegelijk individueel en gemeenschappelijk is.

De Spiritualiteit van Eenheid biedt een nieuwe kijk op het hart van het paasmysterie, naar de woorden van de theoloog Hans Urs von Balthasar. Waar twee of meer mensen zich deze levensstijl eigen maken, d.w.z. hun menselijkheid steeds meer laten doordringen van Christus, gebeurt er iets groots: de Verrezen Christus komt aanwezig in hun relatie (zie Mt 18,20).

Zo kan je God ervaren in het dagdagelijkse leven, ook buiten de sacrale ruimtes, en Hem tastbaar maken voor anderen. Anders gezegd: je relatie met de anderen weerspiegelt het model van de Drie-eenheid. Meer nog, deze goddelijke en diepmenselijke dynamiek geeft je de kracht om dit leven in de ander wakker te maken en te doen groeien. Zo vermenigvuldigen zich levende cellen van liefde in de samenleving.

De basispunten van de spiritualiteit zijn sterk met elkaar verbonden :

  • God die liefde is nodigt ons uit om aan te sluiten bij zijn liefdesplan en met hem in relatie te treden.
  • Om op die manier zijn liefde te beantwoorden, is het Woord van God dat we in praktijk brengen, onze gids.
  • Het vraagt om onze aandacht op de naaste te richten.
  • Als dan de evangelische liefde wederkerig wordt, kan Jezus in ons midden aanwezig zijn.
  • De eucharistie voedt ons, en vormt ons om tot deel van het mystieke lichaam van Christus.
  • De gekruisigde en verlaten Jezus is in zijn trouw aan de liefde, de weg naar de eenheid.
  • Maria is ons model als christen,
  • de kerkgemeenschap ons huis,
  • de heilige Geest onze inspiratie.