Het evangelie inspiratiebron van het dagelijks leven

Wie het evangelie ernstig neemt, ontdekt een schat aan woorden van leven in het bereik van iedereen. Vanuit de spiritualiteit groeide een pedagogie die groot en klein kan toepassen.

Tieners vertalen die evangelische waarden in hun lifestyle4peace aan de hand van leefsleutels zoals ‘Zet de eerste stap’, ‘Sluit niemand uit’, ‘Geef niet op’…

Kinderen gooien ’s morgens een dobbelsteen met op elke kant een aspect van de kunst van het liefhebben.

Zo ontstaat een levensstijl die de relatie met God en met elke medemens met elkaar verbindt. Het gaat erom ‘je één te maken’, je in te leven om de vreugde en de pijn van anderen in je op te nemen. Het model is Jezus die voorgeleefd heeft wat het betekent ‘je naaste zoals jezelf beminnen’. Het zijn de voorwaarden voor echte ontmoeting en dialoog.

Een spiritualiteit voor alle aspecten van het leven

In alle situaties willen liefhebben kan naïef en onrealistisch klinken. Toch ondervindt wie probeert te leven zoals Jezus, dat het leven harmonischer wordt. De liefde brengt de vele facetten van het leven in evenwicht : het werk, de zorg voor de natuur en voor het leven, de schoonheid die de kunst bezielt, het gebedsleven, de communicatie onder elkaar, de tijd voor vorming, de gemeenschap van het gezin, het leven in de buurt en in de maatschappij. Alles kan vanuit eenzelfde spirituele adem leven.