100ste verjaardag van de geboorte van Chiara Lubich, stichteres van Focolare

 

Boodschap van Maria Voce, huidige voorzitster van de Focolarebeweging, en artikel in de Belgische pers

Op 22 januari 1920 werd Chiara Lubich geboren in Trente, in Noord-Italië. Deze verjaardag betreft niet alleen de Focolarebeweging waarvan zij de stichtster is, maar ook al degenen die haar zien als een spiritueel leider van onze tijd wiens evangelische inspiratie mensen en gemeenschappen blijft omvormen. Zij bracht een spiritualiteit van het «wij», zoals paus Franciscus definieerde tijdens zijn bezoek aan het focolarestadje Loppiano (Firenze) op 10 mei 2018, die aan de basis ligt van een cultuur van dialoog, van ontmoeting, van eenheid.
Op 21 januari 2020 publiceerde Kerknet een artikel over dit onderwerp: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/jubileumjaar-voor-chiara-lubich

En in België?

In Hasselt is er op 29 februari een feestelijke ontmoetingsdag met de titel ‘De eenheid … een verhaal’. Op 21 maart, in ons landelijk centrum Mariapolis Vita in Rotselaar, een dag met de titel ‘Eenheid als sleutel voor de Kerk vandaag en morgen’, voor degene die in de parochies meewerken. In Brussel zal er een evenement zijn rond interreligieuze dialoog. En op 9 en 10 mei in Rotselaar een jongeren-tweedaagse ‘Als jongere Europa beleven’, met interactieve workshops rond het thema ‘vrede, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid’, met onder meer de deelname aan de opendeurdagen van de Europese Instituties.

Boodschap van Maria Voce, presidente van de Focolarebeweging

Vandaag is het 22 januari 2020. 100 jaar geleden, op 22 januari 1920, werd Chiara Lubich geboren.

Vandaag stijgt een wereldwijd loflied van dankbaarheid op naar de hemel voor het immense geschenk dat God aan de wereld heeft gegeven met de geboorte van Chiara.

Chiara: een vrouw die leefde opdat iedereen in de wereld elkaar als broer en zus zou herontdekken en we die familie van God zouden vormen die verenigd is door de wederzijdse liefde. En ze deed dit dag na dag, door relaties op te bouwen met alle mensen die ze ontmoette, zonder zich te laten tegengehouden door enig verschil in cultuur, religie, geslacht, etniciteit, leeftijd …, omdat ze ervan overtuigd was dat God de Vader van allen is en dat daarom alle mensen broers en zussen van elkaar zijn.

Haar boodschap van eenheid is, denk ik, ook vandaag nog uiterst actueel, en belangrijk omdat er voortdurend stromingen van particularismen en verdeeldheid op het toneel verschijnen, en er steeds nieuwe muren en nieuwe grenzen ontstaan. En ik voel een dringend verlangen om ons opnieuw te concentreren op ons enige doel, dat gelijk is voor iedereen: te leven en te handelen om een wereld op te bouwen die anders is dan de wereld waarin we nu leven, een verenigde wereld, volgens de visie van Jezus: “Mogen allen één zijn”.

Dit is de reden van het: “Vieren om te ontmoeten”, het motto dat we hebben gekozen om dit eeuwfeest te vieren.

We willen Chiara niet nostalgisch herinneren, maar Chiara ontmoeten, haar levend ontmoeten, in de geest die ze ons heeft doorgegeven, in de Beweging die ze gesticht heeft, in de talloze volgelingen verspreid over de hele wereld.

Om deze reden nodig ik jullie allemaal uit die ooit Chiara en haar charisma hebben ontmoet – of jullie nu in contact zijn met onze Beweging of minder – om datgene te leven wat misschien wel ons belangrijkste kenmerk is: mensen te zijn die in staat zijn om relaties op te bouwen, om open te staan voor anderen zonder vooroordelen, zonder vooropgezette ideeën, zonder schema’s, om als brug te fungeren voor anderen.

Laten we deze verjaardag van Chiara vieren. Laten we haar boodschap, haar grote droom van eenheid voortzetten. Chiara ziet ons en wil dat we verenigd zijn, laten we dit jaar vieren en laten we het allemaal samen doen, door deel te nemen aan de verschillende evenementen die overal ter wereld zullen plaatsvinden en in het bijzonder aan de evenementen die zullen plaatsvinden in Trente, haar geboortestad, en op het International Centrum van de Beweging hier in Rocca di Papa.

Weet dat jullie allemaal met vreugde worden verwacht en van harte welkom zijn!”

Lees ook