9 vragen voor de Presidente Maria Voce (Emmaus)

 

1) Wat doet je van harte lachen?

Emmaus: Wanneer ik of iemand anders een flater begaat. Bij voorbeeld, ik wandel maar zie een obstakel niet, ik struikel en val op de grond. Ik heb het dan moeilijk om recht te komen omdat ik echt van harte lach.

2) Wat maakt je kwaad?

Emmaus: Ik voel niet de kwaadheid in me opstijgen. Maximaal voel ik dat het me niet bevalt, hetzij iets dat me gezegd wordt, hetzij iets dat me van streek heeft kunnen maken.

3) Wat is de belangrijkste ervaring geweest in je leven?

Emmaus: De ontmoeting met een groep jongeren: ze hebben me gefascineerd door hun manier van verenigd zijn en door hun coherente getuigenis van het christendom dat ze al beminnend leefden en in dienst van ieder, zonder ooit iemand te oordelen. Ik heb zo kennis gemaakt met het Focolare: mijn leven is echt veranderd vanaf het moment dat ik naar iemand heb geluisterd in het besef dat deze persoon een van mijn broers was, dat Jezus echt in hem aanwezig was.

4) Wat zijn je zwakke punten?

Emmaus: Mijn nieuwsgierigheid: Wanneer ik twee personen hoor praten op de drempel van mijn deur, kan ik niet nalaten van mijn oren te spitsen. Het is elke keer een stap om te beslissen van mijn nieuwsgierigheid opzij te zetten.

5) Wat zijn je sterke punten?

Emmaus: Het optimisme en het vertrouwen. Ik stel mijn vertrouwen in God en ook in de anderen, zelfs indien ik hen niet ken, zelfs wanneer ik op een gegeven moment besef mijn vertrouwen slecht geplaatst te hebben. En ik maak ook gemakkelijk contact met anderen.

6) Wat is je lievelingsplek?

Emmaus: Ik hou van de hele wereld. Maar vervolgens denk ik als lievelingsplek aan een comfortabel huis, waar er andere personen met me zijn, waar ik een echte diepe band mee kan hebben. En als het mogelijk is op een warme plaats, met de zon, aan de zee! Eigenlijk zie ik dit huis in de stad staan, want ik ben een sociaal persoon.

7) Wat brengt je terug op krachten?

Emmaus: Een nacht goed slapen nadat ik het moment van nu goed heb geleefd en mijn zorgen aan de Eeuwige Vader heb toevertrouwd.

8) Wat geeft  je zorgen?

Emmaus: Alles wat conflicten en tegenstrijdigheden betreft: oorlogen, een familieruzie, niet opgeloste problemen. Heel dikwijls kan ik er niet aan doen, maar als ik iets kan doen, tracht ik een oplossing te vinden of anderen te helpen de oplossing te vinden.

9) Wat gaat je ter harte in het feit van de Focolarebeweging te leiden?

Emmaus: Dat de Beweging een authentieke getuigenis mag zijn van het Charisma van de Eenheid. Er zijn groepen in vele plaatsen op de planeet die op dit moment dit aan het leven zijn. Dat geeft me de rust en daaruit worden nieuwe ideeën geboren, nieuwe vormen van incarnatie. Ze dragen ertoe bij het Charisma van de Eenheid te verwezenlijken, tot aan het doel waarvoor Jezus heeft gebeden: “Vader, mogen allen één zijn”.

Neue Stadt, Duitsland

 

 

 

Lees ook