Boodschap van Maria Voce voor de gedenkdag van het overlijden van Chiara

 

Niets kan ons ervan weerhouden lief te hebben

De boodschap van de presidente van de Focolarebeweging, aan de gemeenschappen van de Beweging in de wereld voor 14 maart, de gedenkdag van de dood van de stichteres.

Rocca di Papa, 14 maart 2020

Beste allemaal,

Ik ben echt blij dat ik jullie allemaal in de wereld kan bereiken, vandaag, 14 maart, de dag van Chiara’s geboorte in de hemel in het jaar van haar eeuwfeest.

Vanaf het begin hebben we ons verheugd over de vele buitengewone activiteiten die hebben plaatsgevonden en die nog blijven plaatsvinden over de hele wereld, die ook grote belangstelling van de media opwekken, zowel voor de persoon van Chiara als voor wat het Charisma in haar grote familie heeft voortgebracht. Velen over de hele wereld ontmoeten haar!

En we willen graag dat het feest doorgaat, evenals de vele evenementen, bijeenkomsten, activiteiten, conferenties en de eucharistievieringen van de gemeenschap, maar we weten het goed: het scenario is veranderd.

De epidemie die door het Coronavirus wordt veroorzaakt, dwingt veel landen op onze planeet om drastische maatregelen te nemen om de besmetting ervan een halt toe te roepen: isolement en fysieke afstand zijn op dit moment de meest effectieve instrumenten, samen met het verbod op allerlei bijeenkomsten of openbare evenementen; zelfs liturgische vieringen zijn hier in Italië stopgezet!

Gelukkig beginnen uit China, dat we wekenlang met spanning vergezeld hebben, de eerste minder dramatische tekenen te verschijnen, evenals uit Korea, waar zowel de besmettingen als de sterfgevallen aanzienlijk afnemen; maar hier in Italië en in verschillende andere landen van de wereld is de situatie nog steeds ernstig.

Vervolgens weten we heel goed dat het coronavirus niet de enige noodsituatie is waarmee de mensheid wordt geconfronteerd: ik denk aan de aanhoudende conflicten, zoals in Syrië, aan de migranten die hun land moeten ontvluchten, aan oude en nieuwe epidemieën in sommige Afrikaanse landen.

Natuurlijk is het voor velen van ons die in afzondering leven – ook ik spreek nu tot jullie vanuit mijn huis – een totaal nieuwe ervaring. Omdat we gemaakt zijn voor gemeenschap en eenheid, en dat is te zien aan de vruchten van deze periode vol lijden die velen van jullie me hebben doen toekomen. Jullie zijn het levende getuigenis dat, zelfs onder extreme omstandigheden, niemand God van ons kan wegnemen of ons kan verhinderen elkaar lief te hebben.

Er zijn veel manieren waarop we steun en troost kunnen bieden: allereerst door te bidden; ook kunnen we de daden van liefde vermenigvuldigen, zoals een telefoontje, een WhatsApp-bericht, een e-mail…, zodat niemand zich alleen voelt: degenen die thuis zijn, maar ook de zieken, en degenen die hun best doen om te behandelen, te troosten, al degenen te begeleiden die de gevolgen van deze situatie ondergaan. Kortom: laten we onze creativiteit en fantasie gebruiken. Onze Gen leren het ons met de vele ervaringen die ze delen op sociale media en zij niet alleen.

Alleen op deze manier, alleen door het delen van de gebaren van liefde die we altijd kunnen stellen, raken we besmet met het antivirus van de hoop, het antivirus van broederschap.

Het zullen momenten, dagen, misschien weken of maanden zijn… we kunnen het niet zeggen. Ze zullen echter voorbijgaan. Als we ze goed leven, zullen ze ons de aanwezigheid van Jezus levend en sterk laten herontdekken in het geleefde evangelie, in de naaste, in ons midden, zijn aanwezigheid die we ook op afstand in onze grote familie kunnen bewaren; en vooral in het beminde lijden, waarin we de Verlaten Jezus herkennen – “de God van Chiara”, zoals de bisschop van Trento hem graag noemt. We zullen in hem ook haar ontmoeten en leren om met haar ogen naar elke situatie te kijken. Ook wij zullen de ervaring van Chiara en haar metgezellen kunnen herhalen, die de oorlog of het einde ervan nauwelijks hadden opgemerkt, omdat, zo genomen door God en zijn liefde, de realiteit die ze leefden sterker was dan dat alles. Alles begon met dit nieuwe geloof in de liefde van God.

Laten ook wij vandaag opnieuw vertrekken, met de overtuiging dat alles liefde is en dat als we verenigd blijven in het gebed en de liefde voor iedereen, we zullen bijdragen aan het verspreiden van de hoop en de wereld zullen verlichten.

Het zal de beste manier zijn om Chiara en haar – en ons – Ideaal te vieren.

 

Lees ook