Brussel: in een geest van solidariteit

 

Een engagement waarbij politieke krachten, instellingen, kerkelijke bewegingen, maatschappelijke organisaties en, in de voorste gelederen, jongeren betrokken zijn. Dit is het klimaat dat werd geademd tijdens de conferentie “Europees Solidariteitskorps en burgerdienst in Europa” op 24 oktober 2023 in Brussel. Jesús Morán, co-voorzitter van de Focolarebeweging die aanwezig was op de bijeenkomst, deelt zijn indrukken.

Op dinsdag 24 oktober was Brussel onverwacht zonnig, in tegenstelling tot wat we verwachtten op de middag van de 23e, toen we aankwamen in de Belgische hoofdstad en begroet werden door hevige regen. Voor ons was het een goed voorteken van wat we die ochtend zouden meemaken in het imposante gebouw van het Europees Parlement.

Om 9u15, in een seminariezaal met een capaciteit van 30 personen, begon de vergadering die gepromoot werd door drie verenigingen met zeer verschillende inspiraties: de Europese Beweging, de Caterinati Vereniging en de Focolarebeweging, in het kader van het Europees Solidariteitskorps (ESC), een initiatief van de Europese Commissie dat in staat is om parlementsleden uit alle politieke sectoren samen te brengen dankzij haar op waarden gebaseerde en constructieve achtergrond. Het evenement was ook een eerbetoon aan en een herdenking van David Sassoli – Voorzitter van het Europees Parlement die op 11 januari 2022 overleed.

En net deze dinsdag keurde de Cultuurcommissie van het Europees Parlement bijna unaniem, toen we de zitting begonnen, het verslag over de activiteiten van het ESC voor de periode 2021-27 goed.

De Focolarebeweging werd niet alleen vertegenwoordigd door mijzelf, als medevoorzitter, maar ook door leden van de Politieke Beweging voor Eenheid, de NGO Nieuwe Mensheid (aanwezig met drie jongeren) en het ‘Europese Focolare’, dat in Brussel zelf is gevestigd en interactie heeft met veel mensen van de Europese instellingen, ook immigranten verwelkomt en activiteiten van dialoog en het delen van idealen bevordert.

Ik zal niet uitweiden over de details van het evenement die te lezen zijn in de verschillende persberichten die de afgelopen dagen zijn verschenen. In plaats daarvan wil ik het enorme belang benadrukken van deze schijnbaar onbelangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen die juist de lijn kunnen aangeven van een koerswijziging in de internationale betrekkingen, in de dynamiek van de sociale vorming van naties en volkeren; die Europa een ander gezicht geven, dat meer in overeenstemming is met het idee van de stichters van de Unie dan we gewend zijn te zien, vooral in deze tijden, en meer in overeenstemming met haar ware identiteit die gebaseerd is op waarden met onbetwistbare Grieks-Latijnse en christelijke wortels, zoals solidariteit, openheid, tolerantie, gemeenschap, democratie, transcendentie, vrijheid, broederschap en vrede. Het is ook van groot belang dat jongeren de hoofdrol spelen in initiatieven als het ESC. Het is inderdaad aan hen om de paradigmaverschuiving te leiden waar we allemaal op hopen. De meer dan 300.000 jongeren die in de loop der jaren hebben deelgenomen aan het solidariteitsprogramma van de Commissie laten zien dat zij bereid zijn al hun intellectuele en morele energie in te zetten voor deze doelstellingen. Jongeren deinzen niet terug als we hun hoge doelen bieden en hun weg gemakkelijker maken.

In deze dramatische tijd in de wereld komt hoop van hen en hun verlangen naar verandering. Jonge mensen met solidariteit in hun aderen kunnen de drift van onbegrip, polarisatie, haat en geweld die de wereld teistert stoppen. Met initiatieven als deze creëren deze jongeren cultuur omdat ze zich niet alleen inzetten voor de meest nobele doelen, maar ook nieuwe relaties opbouwen, ervaringen en tradities delen en verrijkt worden door hun diversiteit.

Aan het einde van de bijeenkomst was er bij alle deelnemers een bijzondere vreugde waarneembaar, die helemaal niet vanzelfsprekend is, vooral bij parlementariërs, die gewend zijn aan eindeloze confrontaties en soms meedogenloze machtsstrijd.

De Brusselse zon vertelde ons, toen we op weg gingen naar het vliegveld, dat de mist onze harten zal verlaten als we wat vrijgeviger zijn en gewicht geven aan wat echt de moeite waard is. Dat alleen al maakt alles mooier, zelfs deze prachtige stad.

Jesús Morán, op focolare.org

Lees ook