Chiara Lubich: Maria, Woord van God

 

Het Woord is de uitstraling van de Vader, en Maria is helemaal doordrongen van het Woord van God en van een onvergetelijke schoonheid.

Dat Maria helemaal Woord van God is, laat ook het MAGNIFICAT zien (Lc 1, 46-55). De originaliteit daarvan is gelegen in het feit dat het een opeenvolging is van zinnen uit de Schrift. Dit maakt ons duidelijk dat Maria zo ‘doorkneed’ was in de Bijbel dat ze gewoon was om in haar spreken uitdrukkingen daaruit te gebruiken.

Deze visie op Maria als Woord van God lijkt me rijk aan consequenties, ook voor wat betreft de oecumenische dialoog. Maria lijkt van de ene kant een obstakel te vormen voor de volle eenheid met onze evangelische broers en zusters. Maar wat zou het zijn wanneer zij, die zoveel waarde hechten aan de Schrift, in haar de verpersoonlijking daarvan kunnen zien?

Als Maria helemaal Woord van God is, staat zij als eerste leerling aan het hoofd van de schare leerlingen van Christus. Zij hoeft dus geen hindernis te zijn voor onze relatie met Christus.

Als Maria Woord van God is, vereert de christen haar terecht en volgt haar als leider, na Christus. Daarom bezingt hij haar, beeldt hij haar af, eert haar met zijn gedichten, sticht monumenten voor haar, loopt op de aan haar gewijde feesten in processie door de straten ter ere van haar.

En als Maria Moeder van God is, is ze wel heel anders dan ieder andere christen. Als God haar zo mooi heeft gemaakt dat Hij behagen in haar schiep, en haar hoog verhief, zoals de woorden van de engel zeggen: “vol van genade, de Heer is met u” (Lc 1, 28), komt haar een heel speciale plaats toe.

Maria door Chiara Lubich “Ik wil haar terugzien in jou”, Nieuwe Stad, Nieuwkuijk 2017

Lees ook