Communicatie in tijden van oorlog: tijdens de WereldJongerenDagen hielden we een interlevensbeschouwelijke dialoog voor een gemeenschappelijke ethiek

 

Tijdens de WJD 2023 in Portugal namen 134 jongeren uit 20 landen deel aan de door DIALOP georganiseerde “Communicatie in tijden van oorlog”, om te bespreken hoe sociale media en digitale technologie tijdens conflicten kunnen leiden tot de valkuilen van samenzweringen en partijdige belangen.

Christendom en socialisme hebben lange tijd op gespannen voet met elkaar gestaan, maar beide hebben niettemin de wereldgeschiedenis van de afgelopen eeuwen bepaald. Gebaseerd op het idee dat de grootste uitdagingen van de wereld van vandaag niet vanuit één standpunt kunnen worden opgelost, moedigt DIALOP de dialoog aan tussen mensen van verschillende culturen, zowel niet-religieus als religieus, in het bijzonder tussen socialisten/marxisten en christenen, om zo een interlevensbeschouwelijke en innovatieve ethiek te ontwikkelen.

De deelname van DIALOP aan de WJD maakt deel uit van het “DialogUE Project” dat, in samenwerking met de Europese Unie en met de deelname van 14 middenveldorganisaties, de vaak moeilijke dialoog tussen verschillende groepen onderzoekt en ontwikkelt om een Europa uit te bouwen dat steeds meer een uitdrukking is van deze “eenheid in verscheidenheid”.

De voorbereidingen, waarbij christelijke en marxistisch-socialistische deskundigen betrokken waren, begonnen zes maanden voor het evenement. Er moesten veel uitdagingen worden overwonnen, zoals het vinden van een dynamische manier om het over conflict en communicatie te hebben in verschillende landen en contexten. “Het was een heel emotioneel moment voor mij om voor een generatie te staan die naar waarheid verlangt en hoop uitstraalt”, zegt Luisa Sello, een van de coördinatoren van het project.

Jongeren in dialoog

De oorlog en zijn destructieve potentieel beïnvloeden de structuur van communicatie, vervormen de perceptie van feiten en instrumentaliseren taal en denkpatronen. In deze context kunnen sociale media en digitale technologie valkuilen worden voor samenzweringen en partijdige belangen. Kunnen we reageren of zijn we veroordeeld tot het vernietigen van relaties met mensen, landen en bevolkingen wegens leugens en verkeerde informatie? Hoe kunnen we keuzes blijven maken ter ondersteuning van wat zo dicht mogelijk bij waarheid en rechtvaardigheid staat?

De workshop ging in op al deze uitdagingen en betrok jongeren bij het uitwerken van voorstellen voor de Europese Unie, die zullen worden verzameld en ingediend als onderdeel van het financieringsproject CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme) van de Europese Commissie in maart 2024. Na de panels en levendige discussies klonk de vraag “wat kunnen we doen?” sterk bij de jongeren.

Naar een interlevensbeschouwelijke ethiek

Het verloop van de geschiedenis hangt niet alleen af van de kracht van ideeën, maar vooral van de ontwikkeling van politieke en economische belangen, die meestal slechts een bleke afspiegeling zijn van deze ideeën. De oproep van paus Franciscus in 2014, die DIALOP inspireerde om een interdisciplinaire dialoog te starten, wordt voortgezet.

Op de vraag van een jongeman hoe we een gemeenschappelijk ethisch kader kunnen creëren wanneer er zoveel verdeeldheid heerst, antwoordde Walter Baier, voorzitter van de Partij van Europees Links: “Paus Franciscus zei dat we conflicten moeten accepteren als iets natuurlijks, iets onvermijdelijks. Het feit dat christenen en marxisten, uit zeer verschillende tradities, zelfs met zeer verschillende talen, kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk kader is een sterk voorbeeld van dialoog.”

Andere sprekers waren Giannopoulou van transform!europe en J.M. Pureza van Bloco de Esquerda, evenals M. Zanzucchi en A.C. Giovani van de Sophia Universiteit en M.C. de Lorenzo van de Focolarebeweging.

In de toekomst zal DIALOP, als onderdeel van het DialogUE project, andere symposia organiseren over ecologie en sociaal beleid. Ga voor meer informatie naar https://dialop.eu.

A. C. Giovani, focolare.org

Lees ook