#Daretocare, jongeren en politiek

 

We leven in een tijd van grote veranderingen, omvormingen en tegenstrijdigheden die nieuwe wegen kunnen openen in de zoektocht naar het algemeen belang. Met de nieuwe #daretocare-campagne willen de jongeren van de Focolarebeweging het thema zorg boven aan de lokale en mondiale politieke agenda plaatsen.

De nieuwe campagne van de jongeren van Focolare begon op 20 juni onder de naam #daretocare – en wordt voortdurend bijgewerkt op de website van het United World Project – wat betekent “durven zorgen”, het verzorgen van onze samenlevingen en de planeet.

Wat heeft #daretocare met politiek te maken?

Chiara Lubich, stichteres van de Focolarebeweging, geloofde dat er een echte roeping tot politiek was, een persoonlijke roeping die in haar eigen geweten werd waargenomen en die voortkomt uit bepaalde omstandigheden, geïnspireerd door de urgentie van een onbevredigde sociale behoefte, de schending van een mensenrecht of het verlangen om iets nuttigs te doen voor haar stad of land.

Maar is het vandaag de dag nog steeds relevant?

Javier Baquero uit Bogotá in Colombia, Cristina Guarda uit Italië en Frantisek Talíř uit Zubčice in Tsjechië helpen ons deze vraag te beantwoorden.

Het zijn jongeren van de Focolarebeweging die deel uit maken van het netwerk van de Politieke Beweging voor Eenheid, een uitdrukking van Focolare voor een cultuur van eenheid in de politiek.

“Ik zit al sinds mijn dertiende in de politiek en ben officieel sinds mijn achttiende in dienst van de regering”, zegt Javier, die vandaag samenwerkt met de burgemeester van Bogotá, “Ik heb gewerkt met mensen die integer en transparant zijn en die in staat zijn om met corruptie om te gaan. Corruptie bestaat, maar het is slechts het werk van enkelen.

Naar mijn mening is het belangrijkste principe in de politiek de dienstbaarheid. Omdat men zijn kennis, zijn vaardigheden, zijn knowhow ten dienste stelt van een samenleving, van de mensheid, van de planeet. En dit wordt niet alleen gedaan, maar als een team.

#Daretocare, “durven zorgen”, betekent in de eerste plaats bewust zijn van en dicht bij de problemen van mijn stad staan, maar niet alleen: het betekent denken en bouwen aan overheidsbeleid om deze problemen op te lossen. »

Cristina, die zich al vijf jaar met politiek bezighoudt, voegt daaraan toe: “Ja, ik weet het, soms walg ik ervan als ik de haat zie die sommige politici aanwakkeren, de samenzwering van zwijgen, luiheid of doofheid ten aanzien van bepaalde complexe problemen. Maar om deze reden moeten wij en ik handelen en ons best doen.

Door mijn politieke actie wil ik mijn diepe liefde voor anderen uitdrukken door alles te doen om hen te helpen beter te leven, hun zorgen te verlichten en hen alle instrumenten te geven om de droom van hun leven te realiseren. »

“Politiek is niet slecht op zich. Het is gemaakt door mensen die min of meer efficient zijn op dit gebied – zegt František, een politiek activist in zijn regio. Daarom is het noodzakelijk dat de nieuwe generaties betrokken blijven bij de wereld van de politiek.

Het zien van de politiek als een dienst is wat Paus Franciscus me heeft doen begrijpen toen we elkaar anderhalf jaar geleden ontmoetten. Ik denk dat dit het geheim is van een goede politiek, de sleutel om echt te kunnen inspelen op de behoeften van anderen.

Daarom is het belangrijk om te netwerken, te denken en te handelen in het algemeen belang, om voor elk ervan te zorgen.”

Om de gebeurtenissen van de #daretocare-campagne te volgen, bezoek je de website van United World Project.

Interview met de jongeren van de Focolarebeweging

Lees ook