David Sassoli: “Jongerenparticipatie is van cruciaal belang voor de toekomst”

 

De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, ging in dialoog met de jongeren op 7 mei 2021 bij de opening van het internationale forum “DareToCare – Durf te zorgen”, het centrale evenement van de United World Week 2021.

“Dit beeld van zorg dragen is heel mooi – zei de voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli in Brussel  – omdat de politiek deze horizon heeft, ze kan geen andere hebben, het is de horizon van de politiek: zorgen voor mensen, voor de gemeenschap, voor de stad. Ik denk dat deze uitdrukking echt deze bereidheid om te wedden op de toekomst weergeeft.

De jongeren die met hem spraken waren studenten internationale betrekkingen, politici, communicatoren en vredestichters uit Italië, Tsjechië, Polen, België, Colombia, Hongarije en Rwanda. Hun vragen aan de voorzitter hadden betrekking op onderwerpen als: democratie, de toetreding van Europa tot het Verdrag inzake het verbod op kernwapens, opvang en humanitaire corridors, de klimaatcrisis. Wij weten dat de politiek veel kan doen”, aldus de heer Sassoli, “maar zij kan zeker niet veel doen zonder de burgers, vooral de jongeren. Als wij in deze moeilijke tijden willen nadenken en ons willen voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst, is de participatie van jongeren dus zeer belangrijk en doorslaggevend”.

Het Internationale Forum dat in Brussel is geopend, maakt deel uit van de Week van de Verenigde Wereld 2021, het evenement dat in de eerste week van mei wordt gepromoot door de Jongeren voor een Verenigde Wereld van de Focolarebeweging. Elk jaar wordt een continent gekozen om het centrale evenement te organiseren en voor te bereiden. Deze keer is het de beurt aan Europa. En Brussel, hoofdstad van de Europese Unie, staat centraal in de gebeurtenissen die op het web worden uitgezonden.

Het vertrekpunt van het Forum was het Atomium, het monument dat symbool staat voor Brussel en dat werd opgericht ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling die in 1958 in de Belgische hoofdstad werd gehouden. Profetisch was het thema van deze Expo: “Voor een menselijker wereld”. Van hieruit, vanuit het hart van Europa, hebben de jonge initiatiefnemers van de “DareToCare”-campagne vandaag hun engagement gelanceerd opdat er in de wereld meer zorg zou zijn voor anderen, meer inclusie, meer broederlijkheid, voor een wereld die de waardigheid van alle mensen en de identiteit van elk volk en elke gemeenschap eerbiedigt.

Aan de hand van getuigenissen, acties en initiatieven uit de vijf continenten toonden Rita, Febe en Johnny, jonge Belgen en Luxemburgers van verschillende afkomst, hoe ver de “DareToCare”-campagne is gevorderd sinds de lancering in juni 2020. Burundi, El Salvador, Myanmar, Italië, Colombia, zijn de landen die door deze virtuele wereldreis worden aangedaan, waarbij de meest uiteenlopende manieren worden ontdekt om voor hun gemeenschap, hun land te zorgen, om het politieke engagement of het actieve burgerschap te beleven.

Vervolgens konden de jongeren van Porto (Portugal), die betrokken waren bij de “DareToCare”-campagne, een “oproep tot zorg” overbrengen aan de Europese leiders, die in hun stad bijeen waren voor de Sociale Top. De tekst luidt: “Namens allen die betrokken zijn bij de #daretocare-campagne, vragen wij de EU-leiders die dit weekend in ons land bijeen zijn – en leiders van over de hele wereld – om gehoor te geven aan onze oproep en ‘dare to care’. […] Versterk de sociale rechten in heel Europa, lanceer de Conferentie over de toekomst van Europa met de ambitie om de volkeren van Europa te verenigen, door zorg centraal te stellen in dit Europese project en ervoor te zorgen dat het Covid-19-vaccin een vaccin voor iedereen wordt, een mondiaal gemeengoed dat door iedereen over alle grenzen heen wordt gedeeld. “

Lees ook