Eerste Wereldassemblée van de jongeren van de Focolarebeweging

 
Aan het einde van hun vergadering hebben 190 jongeren van de Focolarebeweging uit 66 landen aan de volwassen afgevaardigden van de beweging (waarvan de jaarvergadering op 15 september begon) een document voorgelegd dat een uitdagende weg samenvat.

Het is een bewuste en belangrijke overlapping: de laatste twee dagen van de assemblée van de jongeren van de Focolarebeweging – zaterdag 14 en zondag 15 september – vallen samen met de eerste twee dagen van de jaarvergadering van 44 Focolare-afgevaardigden van over de hele wereld. Zo krijgen de bijna 200 jongeren de kans om de synthese van hun werk over hun identiteit, hun vorming, hun rol in de beweging en hun engagement in de wereld voor te leggen aan een echte wereldwijde vertegenwoordiging van de Focolarebeweging.

Dat heeft een grote impact op zaterdagochtend 14 september: het document van de jongeren zelf en de vragen die zij aan de “iets rijpere generaties” stellen – zoals zij die op een humoristische manier omschrijven – tonen aan dat het werk niet eenvoudig is geweest.

Zij hebben verschillende achtergronden, culturen en religies; zij zetten zich in voor rechtvaardigheid, vrede, ontwapening, een economie op menselijke schaal, milieubescherming en dialoog tussen religies en volkeren.

Tijdens dit congres hebben ze trainings gehad, projecten gedeeld en ontwikkeld, met ondersteuning van experten en in vele workshops. Thema’s als identiteit en levenskeuze, leiderschap en voortrekkersrol, getuigenis en betrokkenheid komen aan de orde. Ook werd dieper ingegaan op het document “Christus leeft”, de vrucht van de recente synode die de katholieke Kerk aan de jongeren heeft gewijd.

Als kompas voor deze dagen gaf de voorzitster van de Focolarebeweging drie riichtljnen aan: eenheid, moed en overdracht. Ze moedigde de jongeren aan om zich los te maken van de “plekken” waar ze vandaan komen om “een intense wederzijdse liefde” te leven, om “ons uit te dagen, ons op de proef te stellen”, om te spreken en te delen, zonder de kritische punten te verdoezelen, altijd in een constructieve geest. Tot slot nodigde ze uit om het charisma van de eenheid over te dragen aan de nieuwe generaties.

Op deze basis moedigen de jongeren met grote vrijheid de beweging aan om diversiteit nog meer te waarderen als een integraal en constitutief onderdeel van elke ervaring van eenheid en om instrumenten en ruimtes te creëren die de dialoog bevorderen, zelfs over controversiële onderwerpen.

Maria Voce en Jesús Morán, de voorzitter en covoorzitter van de Focolarebeweging, zien in dit congres en in het slotdocument “een fundamentele stap en een groot erfgoed voor de beweging”.

‘s Middags gaf de voorzitster voor de beide congressen een spirituele voordracht die het programma omvat voor volgend jaar, dat als het thema heeft de realiteit van Jezus die aanwezig is te midden van “twee of drie, verzameld in mijn naam” (vgl. Mt. 18,20). Het is de Alfa en Omega van de spiritualiteit van de beweging. Het lijkt bijna een speciale boodschap aan het begin van het laatste jaar van haar mandaat: de wederzijdse liefde te leven, ook op moeilijke of pijnlijke momenten, om de ruimte te creëren waarin Jezus aanwezig kan zijn onder de mensen van vandaag en om hen zijn vreugde te geven.

Lees ook