Het gezin op de eerste plaats

 

Dit is de 3e editie van de familie w e, op 10 en 11 september 2022, in een jeugdherberg in Larochette, een klein toeristisch stadje in Luxemburg. We waren met ongeveer 50 mensen van 9 verschillende nationaliteiten.

De jonge gezinnen zijn de hoofdrolspelers en kiezen de thema’s. Ze worden gesteund en omringd door toegewijde volwassenen en jongeren die iedereen de kans willen bieden zich te herbronnen. Soms hebben de kinderen natuurlijk een programma op maat enkel voor hen.

De workshops:

  • Opvoeding 2.0: wele opvoeding voor onze kinderen vandaag?
  • De begeleiding van kleine kinderen, intergenerationeel, een rijkdom
  • De ecologische uitdagingen en onze consumptiepatronen
  • Een moment van dialoog als koppel
  • De crisis, een kans

Als inleiding en om de toon voor het WE te zetten, stellen wij 8 adviezen van verschillende heiligen voor om thuis vrede te verzekeren. In een korte video enkele woorden van paus Franciscus over het onderwerp ecologie: eenvoudige, heldere, oordeelkundige en zeer uitdagende beschouwingen. De deelnemers durven te delen in kleine groepjes, in vertrouwen.

De sfeer is warm en gezellig. Het programma is niet te vol om ruimte te laten voor ontmoetingen. Iedereen praat met iedereen, ongeacht de leeftijd. Het onderlinge luisteren is goed. De contacten gaan snel en diep, alsof we elkaar al eeuwig kennen.

Een bezoek aan de hedendaagse kunsttentoonstelling in het kasteel van Larochette wekt de belangstelling van jong en oud. De jongeren, onder leiding van een van hen, een professionele animator, vormen het hart van de avond. Een Bingo (herwerkt met een “familie” accent) zorgt voor veel gelach. Improvisatie, zang en spelletjes ontspannen iedereen aan het eind van de dag.

Toen het tijd was om afscheid te nemen, deden de mensen moeite om te vertrekken. Het was te kort. We komen terug. Wij stellen nieuwe RV’s voor.

Enkele reacties van de deelnemers:

Blij – voldaan – opgetogen – enthousiast – geïnspireerd – verdrietig omdat het weekend voorbij is – opgeladen – losgekoppeld.

Lees ook