De Focolare universiteit Sophia op audiëntie bij de Paus

 

Franciscus spoort de academische gemeenschap van het Universitaire Instituut aan: “Ik laat jullie drie woorden na, om jullie aan te sporen om door te gaan op jullie weg met vreugde, visie en besluit, namelijk:  wijsheid, het pakt en naar buiten treden”.

“Ik ben blij met de weg die jullie in deze eerste twaalf levensjaren afgelegd hebben. Vooruit! De weg is pas begonnen”, zei Paus Franciscus toen hij op 14 november 2019 de academische gemeenschap van het Universitaire Instituut Sophia op privé audiëntie ontving.

« Er ontbreken geen referentie punten op het parcours dat jullie te wachten staat: eerst en vooral de inspiratie van het Charisma van de Eenheid waaruit jullie Universiteit ontstaan is, samen met de lijnen die ik in de Apostolische Constitutie Veritatis Gaudium getrokken heb. Daarin wil jullie academisch project zich weerspiegelen. Ook jullie deelname aan de voorbereiding en ontwikkeling van het Globaal Educatief Pakt volgt die richting”.

Onder de deelnemers aan deze audiëntie die plaatsvond op 14 november 2019 in de zaal van het Consistorium zagen we Kardinaal Betori, Aartsbisschop Metropoliet van Firenze en Rector van het Instituut, Dokter Maria Voce, Vice Rector van het Instituut en President van de Focolarebeweging,  de voltallige academische gemeenschap van de Universiteit, een vertegenwoordiging van de werkgroep van de “Trinitaire antropologie” van de CELAM en de docenten van de toekomstige lokale tak van “Sophia” in Latijns Amerika en de Caraïben.

Ik laat jullie drie woorden na, om jullie aan te sporen om door te gaan op jullie weg met vreugde, visie en besluit, namelijk : wijsheid, het pakt en naar buiten treden”, zei Paus Franciscus.
Verder legde de paus uit dat de Wijsheid “alle mensen”, waarmee “wij geroepen zijn om samen op pad te gaan” verlicht. Het Pakt, want “het is het sleutelwoord van de schepping en de geschiedenis”, “het pakt van God met de mensen, het pakt tussen de verschillende generaties, het pakt tussen volkeren en culturen, het pakt – op school – tussen docenten en studenten en ook met de ouders, het pakt tussen de mens, de dieren, de planten en zelfs de levenloze werkelijkheden die ons gemeenschappelijk huis mooi en kleurrijk maken”. Paus Franciscus spoort de academische gemeenschap van Sophia aan om dit pakt te leven en zo “wegen te openen voor een toekomst van een nieuwe samenleving die de mensheid en de kosmos omhelst in de universele broederlijkheid”. Ten slotte: “naar buiten treden”: “we moeten leren om met ons hart, ons verstand en onze handen “uit ons kamp te treden”- zoals de Brief aan de Hebreeën (13,13) het zegt – om daar buiten het gelaat van God te ontmoeten in het gelaat van elke broer en elke zus”.

Aan het einde van de audiëntie gaf Piero Coda, de Directeur van het Instituut, de volgende commentaar: “ We zijn Paus Franciscus dankbaar voor het feit dat hij de deelname van studenten uit de vijf continenten maar ook uit verschillende religieuze tradities kon appreciëren, evenals onze inzet om niet vanuit het balkon de zaken te bekijken maar met “opgerolde mouwen”, en zo op weg te gaan als protagonisten op nieuwe wegen van broederlijkheid”.

De audiëntie met paus Franciscus vond plaats enkele dagen na de openingsplechtigheid van het academisch jaar 2019/2020 (op maandag 11 november 2019), waar het honoris causa doctoraat in de Cultuur van de Eenheid uitgereikt werd aan de filosoof en theoloog prof. Juan Carlos Scannone S.J., exponent van de “theologie van het volk”, en professor van de jonge seminarist Jorge Mario Bergoglio.

 

 

 

Lees ook