De Mariapolis in Rotselaar : een nieuwe formule – 400 deelnemers

 

Van 8 tot 24 augustus heeft de Focolaregemeenschap van de Mariapolis Vita te Rotselaar een 400-tal deelnemers onthaald voor de jaarlijkse Mariapolis (voor één of meerdere dagen). Een kans om opnieuw de batterijen op te laden in volle natuur en om God en de broeder centraal te stellen. Een vakantietijd waarin het “ik” en het “wij” harmonisch samenvallen en een wederzijdse verrijking zijn in de dagelijkse omgang met elkaar.

De rode draad voor elke dag: een trefwoord, een slogan die een evangelische waarde in het licht stelt, b.v. “Vooroordelen verbannen”, “Men kan alles overstijgen als men liefheeft”, “Aandacht hebben voor de noden van de anderen”… Elke dag werd dit moment voorgesteld door andere leden van de Beweging. Een beknopte meditatie en enkele ervaringen die helpen om dieper in dat thema door te dringen.

In de namiddag werden enkele belangrijke gebeurtenissen van het voorbije jaar voorgesteld: het bezoek van Paus Franciscus op 10 mei aan Loppiano (het eerste Focolarestadje nabij Firenze), het Genfest “Over de grenzen heen” in de Filippijnen, waaraan een dertigtal jongeren uit België hebben deelgenomen. Dat internationaal festival kreeg een concrete invulling door de inzet voor een sociaal project ten voordele van kinderen uit kansarme gezinnen. In Rotselaar zelf was er een kamp voor de jongeren van Together4Peace (van 8 tot 12 augustus).

Het hoogtepunt van elke dag: de eucharistieviering op het einde van de namiddag.

En verder op het programma: allerlei activiteiten van toeristische of sportieve aard, ludieke activiteiten in en rond de Mariapolis en in de nabije omgeving. Veel succes kenden het bezoek aan het bedrijvencentrum Solidar (bedrijven die meewerken aan het project van de Gemeenschapseconomie), de FagoTof (een boetiek met goederen die in gemeenschap worden gebracht) et het artisanaal atelier Riziki. In het praatcafé A la Bonheur in het Centrum Eenheid was er steeds een zeer gezellige sfeer.

Talrijke deelnemers aan de Mariapolis hebben in die periode geprofiteerd van de fietsroutes in de omgeving van Rotselaar, een bezoek aan het Museum van Pater Damiaan in Tremelo, een verkenning van Brussel, Leuven, Averbode, Diest en Aarschot (vooral de avond van de speciale kaarsjesverlichting in het centrum van de stad ter gelegenheid van het feest van Sint-Rochus).

Op 15 augustus hebben 150 bezoekers genoten van een grote barbecue. De andere dagen bedroeg het aantal deelnemers tussen 30 en 70, naargelang het beschikbaar logies. Er waren veel jonge gezinnen, enkele moslimvrienden, velen kwamen voor de eerste keer en waren blij verrast dat ze terechtkwamen in een christelijke gemeenschap die de vreugde uitstraalt van de wederzijdse liefde. Voor sommigen was het hun 30ste en voor iemand zelfs zijn 54ste Mariapolis. Enkelen die voor één dag gekomen waren, zijn later teruggekomen voor een langere periode, aangetrokken door het leven in familie dat ze ontdekt hadden. Door het leven op de Mariapolis hebben sommigen ontdekt dat God oneindig veel van ons houdt en elke wonde kan genezen. In het totaal hebben een 400-tal deelnemers (Nederlandstaligen, Franstaligen, Duitstaligen en anderen) die ervaring beleefd.

Wat het meest opvalt is het samenleven, in alle eenvoud, het onthaal en de spontane uitwisseling, de vreugde te ontdekken dat we broers en zussen zijn van elkaar en samen op weg kunnen gaan, het verlangen om dit leven verder te zetten tijdens het jaar.

Het Focolarestadje heeft ten volle zijn roeping kunnen beleven: een plaats waar het goed is om samen te zijn, zoals de leerlingen van Emmaüs die herleven wanneer Jezus in hun midden is.

Lees ook