De nieuwe kruidenier “Buttek Mosaik”, een veelbelovend burgerinitiatief

 

Volgens het devies: minder is meer…

Buttek Mosaik biedt aan zijn cliënten de mogelijkheid duurzame en fair trade producten te kopen voor het dagelijkse leven en terzelfdertijd sociale werken en ontwikkelingssamenwerking te steunen.

In september 2019, heeft Buttek Mosaik zijn deuren heropend met zijn nieuw concept van een lokale en duurzame kruidenier volgens het devies “manner ass méi” (in het Luxemburgs: “minder, is meer”): minder verpakking, minder chemie, minder verspilling, minder vervoer, daartegenover meer kwaliteit, meer streekgebonden producten, meer ecologische producten, en meer sociaal engagement.

Buttek Mosaik is een privaat initiatief dat geheel geleid wordt door vrijwilligers. De winsten van Buttek Mosaik worden gere-integreerd in sociale projecten. Een groot deel wordt overgeboekt naar de NGO ‘Action pour un Monde Uni’ (Actie voor een verenigde Wereld) om de financiering te verzekeren van projecten voor de ontwikkelingssamenwerking, een ander deel gaat naar het fonds van armen van de Focolarebeweging van Luxemburg.

De équipe van Buttek Mosaik kiest onder de leveranciers die met bio- en fair trade producten werken, regionaal, zonder verpakking of in recipiënten met statiegeld, leveranciers die zelf geëngageerd zijn in sociale projecten en ontwikkelingssamenwerking. Zo dekt de kruidenier een groot deel van de dagelijkse behoeften van haar klanten: voeding, drank, onderhoudsproducten, welzijnsproducten. Meer nog, men kan manden bestellen met groenten uit een biologische tuin.

Sedert 1999, verkoopt Buttek Mosaik geschenkartikelen die ontworpen en gemaakt werden in ondernemingen geanimeerd door de geest van de ‘gemeenschapseconomie’ en de fair trade handel. De naam “Mosaik” (mozaïek) verwijst naar de grote diversiteit van de mensheid en naar het feit dat de persoonlijke actie van ieder – het geven van zijn talenten, zijn tijd, zijn middelen – bijdraagt tot een solidaire en meer verenigde wereld. Van 1999 tot 2019, heeft Buttek Mosaik meer dan 250.000 euro kunnen “geven” en gaat in deze optiek verder.

Vandaag heeft de équipe van vrijwilligers zich verjongd en alle leden van de werkgroep zijn overtuigd van het concept van dit initiatief dat een nieuwe manier van consumeren toelaat, vertrekkend van de keuze van de producten en de leveranciers volgens de criteria hiervoor beschreven. In plaats van te wachten tot de handelaars en de politici iets op dit vlak doen, zijn ze zelf in actie geschoten.

Vandaag symboliseert de naam “Mosaik” de interactie tussen alle elementen van de wereld – de mensheid, de fauna, de flora, het milieu – en haar vitaliteit. Het symboliseert ook het feit dat de actie van ieder persoonlijk, hoe klein ook, bijdraagt tot het respect voor het milieu en voor de gezondheid van de consumenten.

Het succes dat de kruidenier sedert september 2019 kent is echt bemoedigend.

Adress : Croisement Dräikantongsstrooss / Kiirchestrooss, L – 5741 Filsdorf

Facebook, Instagram : Buttek Mosaik

https://www.amu.lu/mosaik/

Open op woensdag 17u00 – 19u30 en zaterdag 9u00 – 12u00

Rekeningnummer: LU59 0090 0000 2341 2703 , CCRALULL

 

 

Lees ook