De Paaswensen van Maria Voce, Presidente van de Focolarebeweging

 

Pasen. Alleluia. Verrijzenis.

Overgang van de dood naar het Leven.

Het is de overgang van Jezus, het is onze overgang.

“We zijn overgegaan van dood naar leven omdat we onze broeders liefhebben”

(1 Johannes 3:14).

Laten we onszelf onderdompelen in de “dood” van elke broeder uit liefde

en verrijzen met hem, met de mensheid, met Jezus!

Aan allen: wensen van ware, volledige, verrijzenis.

Emmaus – Maria Voce

Lees ook