De verrijzenis tot een ervaring van ons allen maken

 

De wensen van Maria Voce, voorzitster van de Focolarebeweging, voor dit paasfeest: de voortdurende overgang van de dood naar de verrijzenis beleven door de liefde voor de broeder. Alleen op die manier kunnen we deze pijnlijke periode van de pandemie en elk ander lijden overstijgen.

Pasen 2020

Dit jaar voelen we ons speciaal aangesproken door de overgang van Jezus van de dood naar een totaal nieuw leven en we luisteren naar wat Hij ons hierdoor wil zeggen.

En juist hier komen het geloof en ons charisma van de eenheid ons te hulp: in de gekruisigde en verlaten Jezus – de God van dit heden dat we niet begrijpen – vinden we het antwoord. Ook de eenzaamheid waarin we nu misschien gedwongen worden te leven, kan bevolkt en gevuld worden door Zijn Koninkrijk, als we ze met Hem leven. Alleen door Hem te kiezen, Hem in elk lijden te omhelzen en Hem op een exclusieve manier lief te hebben, zullen wij en heel de mensheid de weg naar het licht vinden, naar een nieuwe geboorte.

JEZUS IS VERREZEN! Laten we die ervaring van de voortdurende overgang van de dood naar de verrijzenis beleven en ze aan velen, aan iedereen, voorstellen.

Op die manier bereiden we ons voor op morgen en leggen we een solide basis voor de wereld die komt, wanneer we elkaar opnieuw persoonlijk kunnen ontmoeten en omhelzen.

ZALIG PAASFEEST!

 

Lees ook