“Dialogue for All” – Voor een cultuur van ontmoeting en van dialoog

 

WAT?

Het project Dialogue for All staat voor een opleidingstraject in dialoog dat in januari 2022 binnen de Focolarebeweging van start ging met de bedoeling bij te dragen aan een cultuur van ontmoeting en van dialoog.

HOE?

Er worden “ruimten voor dialoog” gecreëerd door middel van een groot aantal educatieve, informatieve en culturele initiatieven waarbij dialoog zowel een leerdoel is om de basis te leggen voor een authentieke, concrete en broederlijke ontmoeting, als een middel om verdiepende en oprechte oplossingen te vinden voor onderwerpen die verdeeldheid zaaien en voor lastige thema’s. Omdat dialoog een manier van leven is, is de pedagogische inbreng van dit project actief en ervaringsgericht, gebaseerd op een “hoofd-hart-hand” -benadering.

WAAROM?

Het project is geworteld in de fundamentele vraag: Wie is de ander voor mij? Hoe kunnen wij relaties tot stand brengen waarin de menselijkheid van ieder in aanmerking wordt genomen en wordt gewaardeerd? Hoe kunnen wij ons openstellen voor een relationele kwaliteit die in staat is gezamenlijke creatieve oplossingen voort te brengen voor de uitdagingen van onze tijd (conflictoplossing, de ecologische overgang, sociale rechtvaardigheid, dialoog tussen verschillende religies en verschillende overtuigingen)?

VOOR WIE?

Het project richt zich in de eerste plaats tot tieners en jongeren die worden uitgenodigd om een bevoorrecht moment van ontmoeting en dialoog te beleven tijdens schoolretraites in het Sint-Pauluscentrum in Rotselaar, of om in dialoog te gaan tijdens thematische workshops rond integrale ecologie, de zoektocht naar identiteit en vrijheid, conflict en vergeving, enz., of tijdens culturele activiteiten in het kader van een buitenlandse reis.

Het project richt zich ook naar de opvoedingswereld in de brede zin van het woord (ouders, leerkrachten, opvoeders), die de eerste voedingsbodem zijn waaruit jongeren putten om een solide basis en een blijvende steun te vinden om zichzelf als persoon te realiseren met het oog op het leren handelen als een bewuste en verantwoordelijke burger. Voor dit publiek van volwassenen worden dezelfde thema’s die aan de jongeren worden voorgesteld, uitgewerkt in workshops, dit om de continuïteit van de dialoog tussen de generaties te versterken.

Voor informatie of vragen kan u contact opnemen met

Ton JONGSTRA:  e-mail: tonjongstra@gmail.com / tel: 0476 90 32 49

Lees ook