Eco Plan

 

“Wij zetten ons in voor de ecologische duurzaamheid van onze structuren en activiteiten (…) voor de vorming van een milieubewustzijn dat leidt tot duurzamere manieren van leven. Ecologische omschakeling” is een van de doelstellingen die de Focolarebeweging op de Algemene Vergadering van 2021 heeft vastgelegd. Als antwoord op deze dringende behoefte werd het Focolare EcoPlan geboren.

Het EcoPlan, dat in samenwerking met FaithInvest en EcoOne tot stand is gekomen, wil de leden en gemeenschappen van de Focolarebeweging ertoe aanzetten hun levensstijl opnieuw te bekijken in het licht van de bescherming van mens en planeet, aan de hand van de verschillende aspecten van de spiritualiteit van de eenheid. Het is ook een publieke verklaring van ecologisch engagement.

Gepresenteerd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) op 3 juni 2022 in Stockholm, samen met andere soortgelijke plannen van andere organisaties als onderdeel van de Faith Plans for People and Planet, waarin ook de plannen zijn opgenomen die het Laudato Sì Actieplatform het afgelopen jaar heeft verzameld na de historische ontmoeting van de paus en andere religieuze leiders op 4 oktober 2021 in het Vaticaan.

Als eerste actie om de plaatselijke gemeenschappen van de Focolarebeweging te helpen bij het ontwikkelen van plaatselijke ecologische plannen volgens de cultuur van de verschillende plaatsen, werd het “Seed Funding Programme” geboren, dankzij de financiële steun van Faithinvest, een financieringsproject dat rechtstreeks door jongeren wordt beheerd. Projecten kunnen tot 30 juni 2022 worden ingediend.

Stockholm+50

Vijftig jaar geleden werd in Stockholm de Conferentie van de Verenigde Naties over het menselijk leefmilieu gehouden. Het was de eerste keer dat werd benadrukt dat, om de levensomstandigheden op duurzame wijze te verbeteren, de natuurlijke hulpbronnen in ieders belang moeten worden behouden en dat internationale samenwerking nodig is om dit doel te bereiken. Kort daarna werd het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), gevestigd in Nairobi, Kenia, opgericht.

“We vragen te veel van onze planeet door een niet-duurzame levensstijl aan te houden”, aldus VN-secretaris-generaal António Guterres. “De geschiedenis heeft aangetoond wat kan worden bereikt wanneer we samenwerken en de planeet op de eerste plaats zetten.”

Begin juni 2022 werd de conferentie Stockholm+50 gehouden als een moment van bezinning en heropleving voor de ecologie en voor de zorg voor de planeet. In deze context hebben de grote wereldgodsdiensten hun engagement ten aanzien van de planeet tot uitdrukking willen brengen in een interreligieuze verklaring, gericht tot de internationale bijeenkomst van de Verenigde Naties in Stockholm+50. Meer dan 200 religieuze leiders en vertegenwoordigers van de wereldgodsdiensten – waaronder New Humanity, dat het Focolare vertegenwoordigt – riepen op de UNEP-bijeenkomst op om ecocide, of de vernietiging van het milieu, te beschouwen als een internationale misdaad, aangezien het menselijk leven erdoor wordt aangetast. Dit moet strafrechtelijke gevolgen hebben voor de verantwoordelijken, en dus een afschrikkende en preventieve werking hebben.

Dankzij de accreditatie van New Humanity als adviseur van UNEP werd Focolare op de bijeenkomst in Stockholm vertegenwoordigd door N. Haupt, Ch. Wallmark (beiden Zweeds) en Nino Puglisi (Italiaans).

Carlos Mana, focolare.org

Lees ook