Ecologie op de Middelberg

 

Wie de geschiedenis kent van het Sint Pauluscentrum en het omliggend domein, weet dat dit sedert Professor Bouts een speciale betekenis gekregen heeft. Natuur die rust brengt, geneest en vormt. De laatste jaren zijn we met de medewerkers op zoek gegaan wat dit vandaag moge betekenen. Het werd een waterzuivering, onderhoud van de bossen en vooral de mens in harmonie brengen met de natuur.

Het is geen werk van ons alleen, maar meer en meer wordt het terrein onderdeel van het geheel in het Hageland. Een buur bracht zijn verzameling nestkastjes, ze werden in het bos gehangen. Deze lente kregen we al het bezoek van een valk, een boomklever en koolmeesjes. Gewoon door de nestkastjes te hangen, zien we terug het leven van de vogel, die er weliswaar altijd was, maar nu zijn we metgezellen in het bos. Recent kwamen we in contact met bewoners van de grote buurt. Zo is er een schaapherder op de wijngaardberg, die zo nauw verweven is met zijn dieren en de grond, dat hij een ‘wikipedia’ is op zich die ons vertelt over het evenwicht in de natuur. Hij spreekt van korte bezoeken met zijn schapen, zodat de aarde niet te veel moet incasseren van wat zijn schapen achterlaten. Dit horen, zet ons tot nadenken. Volgend jaar plannen we dit in als workshop met de kinderen in het Sint Pauluscentrum, zodat zij die kans krijgen om de natuur te ontmoeten via hem.

De geschiedenis van de wijngaardberg is ook één van steeds het evenwicht zoeken tussen natuur, landbouw, de recreant…. Maar als we de parameters niet kennen, hoe kunnen we dan ingrijpen of reageren? Door in relatie te gaan met diegene die dit in hun ziel liggen hebben. Een uitdaging die we met het Sint Paulus centrum zeker willen aangaan.

Met onze ‘dobbelsteen van de aarde’ proberen we dan ook de kinderen dagdagelijks te brengen naar hun omgeving. Slogans: ‘alleen wat nodig is’, ‘nu is het Moment’, ‘ontdek fantastische dingen’, veranderen voor ons van betekenis als we heel dicht bij die natuur komen te staan.

Met onze winkel Sol et Vita, willen we ook de harmonie tussen mens en voedsel voorop stellen. De professor Bouts heeft in zijn leven die harmonie gezocht, en gegeven als geschenk aan de mensen uit de omgeving. Deze Corona tijd maakt ons ook duidelijk dat ons lichaam deze harmonie zoekt, en kan vinden, als we daarvoor inspanningen doen. Honing, een geschenk van de natuur en niet alleen omdat het lekker is.

Ooit zei iemand, belangrijk is om naar onze voorouders te blijven kijken hoe zij leefden. Laat ons dit niet vergeten.

Johan Verhegge

Lees ook