Een fijne Kerst aan iedereen !

 

Een fijne Kerst aan iedereen!

Zeker voor de Kerst van dit jaar! Een jaar van pandemie! Een kerst in de pandemie.

We zien verschrikkelijke dingen: de armoede die honger veroorzaakt, oorlogen deels verborgen deels noch bestaande, klimatologische catastrofen, veranderingen die het gemeenschappelijk huis in gevaar brengen.

En dit alles doet ons zeggen: Jezus kwam in deze wereld om mens te worden en alles op zich te nemen. Hij heeft zo aan ons zijn liefde willen betuigen.

Langs de ene kant doet dit ons nederig voelen tegenover de grootsheid van zulke liefde en erkentelijk tegenover Hem. En aan de andere kant geeft het ons een duw om te doen zoals Hij, rondom ons heen kijken, om zo te proberen iedereen te bereiken, beginnend bij de meest marginalen, de armen, de verlatenen, de migranten, diegene die lijden onder de eenzaamheid, de zieken, de kinderen…

En Jezus bemoedigt ons om hen onze liefde te geven: door onze gemeenschap van affectie, van gedachten, door onze gemeenschap van goederen, en ook door soms zelfs ons leven op het spel te zetten zoals Hij het heeft gedaan.

Dit zal dan echt een fijne Kerst zijn. Dit wil zeggen een Kerst van goedheid, en door die goedheid, wordt het ook een serene Kerst, een Kerst van hoop, van vreugde.

 

Maria Voce