Een mufti, een boeddhistische monnik en een katholieke bisschop

 

Drie voorbeeldige persoonlijkheden die op 1 december dit jaar stierven: hun leven getuigt dat een dialoog tussen godsdiensten mogelijk is.

Mensen die voor de broederlijkheid leven. Gepassioneerd door het avontuur van de dialoog tussen gelovigen van verschillende religies. Geanimeerd door het verlangen om in eenheid te leven, met respect voor hun respectievelijke overtuigingen, culturen en gevoeligheden. Imam Nedal Abu Tabaq, muftī van de Moslimliga van Polen, de Theravada boeddhistische monnik Phra Ajahn Eiam, en Mgr Henri Teissier, katholieke bisschop van Oran – in het noorden van Algerije – en aartsbisschop van Algiers, verdwenen op dezelfde dag, 1 december laatstleden. Voor degenen die hun vrienden waren op de weg van de interreligieuze dialoog, is het hun taak om hun erfenis te verzamelen en hun inzet voor de universele broederschap te vernieuwen.

Zoals Roberto Catalano, medeverantwoordelijk voor de interreligieuze dialoog voor de Focolarebeweging, zich herinnert, moedigde Mufti Nedal Abu Tabaq in Polen het begin aan van een dialoog tussen moslims, christenen en joden. Op deze manier zijn vele evenementen ontstaan die door gelovigen van de drie religies worden gepromoot en gedeeld: concerten, symposia, broederlijke ontmoetingen, ook ter gelegenheid van de feesten die eigen zijn aan elke religie, opgevat als mogelijkheden om de eigen waarden en overtuigingen bekend te maken en die van anderen te leren kennen, met wederzijds respect. Vervolgens het opstellen van een “Kalender van de drie godsdiensten: Joden, christenen, moslims”, in samenwerking met de lokale autoriteiten, en de instelling in 2013 van de “Dag van het christendom onder de moslims in Polen”, op 29 mei, en het jaar daarop van de “Dag van het jodendom onder de moslims in Polen”, op de 16e van de maand. In 2014 nam de Mufti deel aan een interreligieuze conferentie die gewijd was aan Chiara Lubich op de vijfde verjaardag van haar overlijden. Hij stierf als slachtoffer van de coronavirus pandemie.

De Theravada boeddhistische monnik Phra Ajahn Eiam uit Thailand wordt herinnerd voor de welwillende glimlach van deze discrete en stille contemplatieve. Hij was resoluut bezig met de dialoog tussen boeddhisten en christenen. Het lijden aan een tumor is na het ontstaan van een infectie door Covid-19 plotseling verergerd.

In Algerije is Mons. Henri Teissier, geboren in Lyon, in 1955 priester gewijd in Algiers en twintig jaar lang aartsbisschop van de hoofdstad, een man van de dialoog, die zich inzet voor het begrip, het respect en de waardering van de gelovigen van de islam en het christendom. “Hij was gepassioneerd door Algerije, zijn volk, zijn taal en zijn cultuur – in de woorden van het persagentschap van de Italiaanse bisschoppelijke conferentie – en vergezelde de Kerk van Algerije in het tumult van de jaren negentig, toen tussen 1994 en 1996 negentien zusters en priesters, evenals Mgr. Pierre Claverie, werden vermoord. “Zelfs tijdens deze jaren van burgeroorlog stond Mgr. Teissier ten dienste van de Kerk en van haar roeping om, juist als Kerk, vriendschap en broederschap met het Algerijnse volk te leven. “Tijdens zijn retraite wijdde hij zich aan het schrijven en nam hij deel aan conferenties over de hele wereld. Hij stierf na een beroerte.

Drie voorbeeldfiguren, drie pioniers die getuigen dat dialoog mogelijk is.

Lees ook