Eind- en vertrekpunt

 

Op het einde van de bijeenkomst die plaatsvond van 14 tot 28 september 2019 in Rocca di Papa was er een diepe uitwisseling tussen de afgevaardigden van de Focolarebeweging uit de hele wereld en de Algemene Raad. Zo kwam het principe sterk in het licht dat vanaf het begin de toon gezet had en dat richtinggevend zal zijn voor de hele beweging in het komende jaar: alles wat in naam van de beweging op kerkelijk, sociaal of cultureel gebied wordt gedaan, heeft alleen zin als het wordt gekenmerkt en geleid door de aanwezigheid van Jezus onder degenen die elkaar liefhebben zoals Hij het ons zelf heeft geleerd (Mt. 18, 20).

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst werd de balans opgemaakt van het leven van de beweging. Gekleurd door de specificiteit van de verschillende kerkelijke, politieke en culturele contexten waarin de beweging zich bevindt, werden sociale en educatieve projecten voorgesteld, de inzet voor vluchtelingen uit regio’s die zelden in de media komen en artistieke initiatieven of ter bescherming van de menselijke waardigheid.

Tijdens deze uitwisseling werd benadrukt dat de hervorming, die de “nieuwe configuratie” wordt genoemd en die al enkele jaren van toepassing is, haar eerste vruchten afwerpt. In vele delen van de wereld blijken de lichtere structuren nieuwe creatieve krachten vrij te maken. Nieuwe vormen van verkondiging en evangelisatie ontwikkelen zich en er ontstaan synergiën zowel tussen de verschillende takken van de beweging als met andere kerkelijke en maatschappelijke realiteiten. De verhouding tussen de centrale leiding en de geografische regio’s, d.w.z. tussen algemene gevoeligheden en het handelen op lokaal niveau, leidt tot een nieuw evenwicht.

Voortbouwend op dit evenwicht was het mogelijk om samen de prioriteiten voor 2019/2020 te bepalen met respect voor de diversiteit die binnen de beweging aanwezig is, als gevolg van de cultuur, geloofsovertuiging, mogelijkheden en beschikbare middelen van de verschillende regio’s.

Verder gaand op de weg die de jongeren als besluit van hun assemblee hebben voorgesteld, zal de beweging zich het komende jaar onder het motto “Op tijd voor de vrede” inzetten op het gebied van mensenrechten, vrede, recht en rechtvaardigheid. Ze zal proberen ook andere personen en organisaties te betrekken bij het nemen van concrete en belangrijke stappen op deze terreinen. Ook de honderdste verjaardag van de geboorte van Chiara Lubich zal de komende maanden een bijzondere rol spelen. De activiteiten die beginnen op 7 december 2019 met als titel “Vieren om te ontmoeten” willen de mogelijkheid bieden tot een levendige ontmoeting met de stichteres en haar charisma. En tot slot zal het jaar 2020 worden gekenmerkt door de Algemene Assemblee van de beweging die om de zes jaar plaatsvindt en die nieuwe perspectieven zal bieden.

“Maar alles wat we doen heeft één enkel doel,” zo bevestigde Maria Voce, presidente van de Focolarebeweging, aan het einde van deze bijeenkomst. “We willen bijdragen aan de verandering van de wereld door de aanwezigheid van Christus zichtbaar te maken door de wederzijdse liefde onder ons.” Dit is – als het ware – de typische “soft skill” van de Focolarebeweging, haar “transversale competentie” die niet het resultaat is van methodologieën en programmering, maar die aan de basis ligt van al haar engagementen, die er het vertrek- én eindpunt van is.

Lees ook