Europa: Samen werken aan Vrede

 

Op 7 mei om 14 uur viert ‘Samen voor Europa’ de “Europa Dag” in de Kapel van de Verrijzenis in Brussel (Van Maerlantstraat, 22-24 – 1040 Brussel)

live en via webinar met als thema:

Europa: Samen werken aan Vrede. Verzoening en Solidariteit”.

Het programma bevat o.a. de presentatie van vier benaderingen van solidariteit aan de hand van korte video’s, gerealiseerd door verschillende bewegingen.
Dominee Walter Kriechbaum uit München en zijn vrouw Annemarie, van de internationale beweging YMCA delen met ons hun jarenlange ervaring van verzoening in Duitsland, Polen en Oekraïne, als bijdrage om de wonden van de Tweede Wereldoorlog te helen. Zij zullen ook een kort thema geven, gebaseerd op de Schrift en het geloof in Christus, gevolgd door een gebedsmoment.

Een live webinar zal de mogelijkheid bieden om op afstand tussenbeide te komen tijdens de uitwisselingstijd die zal volgen.

Info en inschrijving voor het webinar:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CSQpTFvoSvmLntnSrJQHpg

N.B.: De inschrijving is in het Frans, het webinar in het Frans of Nederlands.

SAMEN VOOR EUROPA…
…is een vrije vereniging van Christelijke Gemeenschappen en Bewegingen van verschillende Kerken, momenteel meer dan 300 over het hele continent. Met behoud van hun autonomie werken ze samen aan gemeenschappelijke doelen, waarbij zij hun eigen charisma inbrengen. Deze realiteit is ontstaan uit gemeenschappelijke sterke ervaringen.

Lees ook