Gebed in tijden van de coronaviruspandemie

 

“Hoe meer we onze naaste liefhebben, hoe meer de pijn vervaagt”

Ter gelegenheid van de dag van gebed, vasten en liefdadigheid op 14 mei, geven we hier het gebed van Maria Voce, presidente van de Focolarebeweging weer.

In deze tijd van beproeving, eenzaamheid, angst en ontsteltenis voelen we de behoefte om weer de betekenis van leven en dood te herontdekken, van wat niet voorbijgaat en in eeuwigheid blijft.

Onze harten, ontwapend en gezuiverd door het lijden, komen samen om tot jou, almachtige, welwillende, genadevolle vader van ons allemaal, te bidden.

Versterk in ons het geloof dat alles wat jij toestaat voor een groter goed is, en dat er niets gebeurt dat buiten jouw oneindige goedheid valt.

Help ons met hernieuwd vertrouwen en hoop, geworteld in jouw goddelijke wil van elk huidig moment de reis van het leven voort te zetten.

Troost degenen die lijden onder het verlies van familieleden en vrienden; geef kracht om vooruit te gaan en geduld in tegenspoed.

Maak dat we, in de angst voor de toekomst, voor het verlies van werk en de economische en sociale gevolgen die de pandemie met zich meebrengt, mogelijkheden kunnen ontdekken om in solidariteit te leven en gerechtigheid te voeden.

Vorm steeds meer een ziel in ons die in staat is tot concrete liefde, om het verdriet te delen van degenen die huilen en ons te verheugen met hen die in vreugde zijn. Geef ons dat we de ander als onszelf kunnen beschouwen en we voor hem wensen wat we voor onszelf wensen.

Laat ons ervaren, allerhoogste en almachtige God, dat hoe meer we de naaste liefhebben en onszelf vergeten, hoe meer het lijden vervaagt en de onuitsprekelijke en tastbare zoetheid van jouw aanwezigheid in ons hart achterblijft.

Geef kracht, gezondheid, bescherming en wijsheid aan de artsen, de verpleegkundigen, de mensen uit de gezondheidszorg, en aan al diegenen die zich inzetten voor zieke medemensen en voor hen die in nood zijn, zodat zij jouw instrumenten kunnen zijn in het begeleiden van hen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

O God, Licht van de wereld, laat wetenschappers verlicht worden door jouw Wijsheid en dat zij hun kennis beschikbaar stellen voor het welzijn van de hele mensheid.

Steun de verantwoordelijken van de naties en al diegenen die over het lot van de volkeren beslissen, opdat ze toekomstgerichte beslissingen weten te nemen en sociale en economische oplossingen weten te vinden ten gunste van de zwaksten.

Raak hun geweten, opdat ze alle mogelijke middelen vinden om conflicten te voorkomen en vrede te bevorderen.

Zorg dat iedereen zich niet alleen verantwoordelijk voelt voor zijn eigen volk, maar voor de hele mensheid.

Moge Maria, die door velen geliefd en vereerd wordt, ons helpen om standvastig te zijn in het geloof en iedereen troost en hoop geven.

Amen.

 

Lees ook