Gesprekken op de Middelberg op zaterdag 18 mei : Integrale ecologie

 

De huidige klimaatverandering brengt een groeiend bewustzijn met zich mee dat er een andere levensstijl noodzakelijk is, zowel op individueel vlak als collectief. Dit leidt tot een nieuwe creativiteit.

Om deze uitdagingen aan te gaan en tevens de sociale cohesie te versterken, organiseert de Focolarebeweging een gesprek over ecologie vanuit een globale benadering, voor jongeren en volwassenen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de potentiële bijdrage van elke persoon aan het gemeenschappelijk welzijn.

Deze samenkomst verloopt in drie stappen: bewustwording van de huidige toestand van ons leefmilieu, de noodzaak om onze levensstijl te veranderen, en een uitwisseling van ‘goede praktijken’ uit het dagelijkse leven.

De voormiddag wordt verzorgd door een groep jongeren en volwassenen. Ze zullen het thema belichten vanuit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus en vanuit de Spiritualiteit van Eenheid van Chiara Lubich.

De samenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 18 mei 2019 van 9.30 u tot 12.30 u in het Centrum Eenheid, Aarschotsesteenweg 381 in Wezemaal/Rotselaar. Het programma is tweetalig; er is simultaanvertaling in het Frans en in het Nederlands voorzien. De ochtend zal worden afgesloten met een drankje.

 

Lees ook