Gezien de coronavirus vragen we de intrekking van het economische embargo tegen Syrië

 

Petitie gelanceerd door de NGO New Humanity (Focolare Movement), actief in meer dan 100 landen over de hele wereld.

http://www.new-humanity.org/en/news/for-new-humanity-ngo-the-time-for-peace-is-now/

Als Covid-19 de bevolking in de meest ontwikkelde en georganiseerde landen kan destabiliseren, wat kan er dan gebeuren met een onbekend aantal vrouwen, mannen, jongeren en kinderen in landen die al jaren in oorlog zijn, zoals Syrië, een land dat ook op de knieën gaat vanwege het embargo?

Dit verzoekschrift is een krachtige aansporing om het embargo tegen de Syrische regering te heroverwegen en concrete en tijdige maatregelen te nemen om de Syrische bevolking effectief te helpen bij de bestrijding van de VIDOC-19-pandemie. In deze tijd van overweldigende ontberingen is dit verzoekschrift een krachtige waarschuwing om met spoed alle noodzakelijke maatregelen te nemen voordat het te laat is.

Onze oproep is ook een antwoord op de oproep van de heer Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties: “(…) onze wereld staat voor een gemeenschappelijke vijand: Covid-19.”. Het virus trekt zich niets aan van nationaliteit of etnische afkomst, factie of geloof. Het valt alles aan, meedogenloos. Ondertussen woedt er een gewapend conflict over de hele wereld. De meest kwetsbaren – vrouwen en kinderen, gehandicapten, gemarginaliseerden en ontheemden – betalen de hoogste prijs. Zij lopen ook het grootste risico om verwoestende verliezen te lijden door VIDOC-19. “Internationale sancties vergroten de kwetsbaarheid van het Syrische volk nog verder”. In overeenstemming met de logica van deze oproep tot een staakt-het-vuren moeten deze sancties op zijn minst ook tijdelijk worden opgeschort, in ieder geval voor de gezondheidsbenodigdheden en de apparatuur voor de medische zorg en de middelen om deze te betalen.

Onlangs heeft Paus Franciscus de naties aangespoord om te reageren op de oproep van de heer Guterres over dit onderwerp: “Ik sluit me aan bij allen die deze oproep hebben aanvaard en ik nodig iedereen uit om hieraan gevolg te geven door een einde te maken aan alle vormen van oorlog en vijandigheid… De gezamenlijke inzet tegen de pandemie kan ertoe leiden dat iedereen erkent dat we de broederlijke banden als leden van één menselijke familie moeten versterken… In het bijzonder moet een hernieuwde inzet worden gegeven aan de leiders van de naties en andere belanghebbende partijen om de rivaliteit te boven te komen. «

Zoals de heer Guterres en paus Francis al zeiden, zijn we allemaal leden van dezelfde menselijke familie. Als we het Syrische volk, dat al uitgeput is door een decennium van oorlog, kunnen helpen, is het onze precieze morele plicht om dat te doen, en snel, om niet medeplichtig te zijn aan een catastrofe die ons voor altijd te schande zou maken.

We hebben de kans om een pagina van trots te schrijven, niet van schaamte, in de geschiedenis:

[…] Om bovenstaande redenen eisen wij de onmiddellijke intrekking van het economische embargo tegen de burgerbevolking in Syrië (en acties ter bescherming van mensen “in alle uithoeken van de wereld” die met vergelijkbare omstandigheden te maken hebben). Wij roepen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika op om snel alle juridische obstakels uit de weg te ruimen die een vreedzame uitwisseling van goederen en geld, die onze zusters en broeders in Syrië nodig hebben om de COVID-19-pandemie te bestrijden, in de weg zouden kunnen staan.

Marco Dasalvo – New Humanity NGO, voorzitter

Lees ook