Give Peace a Hand: een geslagde dag!

 

Ongeveer 150 mensen, waarvan een derde tieners en kinderen, kwamen op 21 april samen in Molenbeek om hun inzet voor de vrede te vieren en diegenen te steunen die leven in landen waar de afwezigheid ervan hard wordt gevoeld. Het was een dag die gekenmerkt werd door het enthousiasme van jongeren die zich inzetten voor de vrede, en door de kracht van hun overtuiging dat vrede het kostbaarste goed is. Wat dit evenement op een tastbare manier benadrukte, was – zo zei een van de jongeren – dat vrede “een kracht is die we allemaal in ons dragen en die ons in staat stelt helden te worden door positieve en blijvende veranderingen in de samenleving teweeg te brengen.”

Die dag was het een drukte in het Maritiem Gemeenschapscentrum Molenbeek. De ochtend werd gekenmerkt door een welkomstmoment, ontmoetingen rond stands en workshops, gevolgd door een plenair programma met getuigenissen en interreligieus gebed. Daarna trokken de deelnemers naar het Imelda Instituut aan de overkant voor een gezellige picknick en verschillende workshops. Het programma vervolgde om 15.30 uur in het Tour en Taxis-park met een estafetteloop en een symbolische afsluiting in aanwezigheid van minister Benjamin Dalle en andere persoonlijkheden.

Deze dag werd georganiseerd door Dialogue4All, People’s Prayer for Peace en Jongeren voor een verenigde Wereld. Het was een dag gericht op vrede, als onderdeel van de 75ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De Verklaring herinnert ons eraan dat echte vrede alleen kan worden bereikt door de effectieve erkenning van de rechten en vrijheden van elk individu en door de bevordering van universele broederschap. Aan het einde van de dag schaarde iedereen zich rond de obelisk van de mensenrechten in het Tour en Taxis-park om te verklaren dat ze zich ertoe verbinden deze rechten in de praktijk te brengen.

De vraag dringt zich op: waar komen deze jongeren vandaan die overtuigd zijn van de noodzaak om aan vrede te bouwen? Wat is de bron van hun overtuiging, die zo sterk is dat ze aanstekelijk werkt?

”Give Peace a Hand’ is niet geboren op 21 april 2024. Sinds november 2023, onder leiding van Claire Hebbelinck en Ton Jongstra, heeft een groep tieners van verschillende scholen in België samen met een van hun leerkrachten, een opleiding gevolgd die hen heeft gevormd tot “ambassadeurs voor de vrede” in hun schoolomgeving en daarbuiten. Het was een traject van geïnspireerd en inspirerend burgerschap dat uitmondde in dit evenement.

Deze jongeren van verschillende scholen (Atheneum Mariakerke-Gent, Institut Saint-Michel de Neufchâteau, Collège des Etoiles de Haren, Imelda-Instituut in Molenbeek, Institut des Sœurs de Notre-Dame in Anderlecht) die bij het project betrokken zijn, vertelden op het podium welke hun overtuiging is en wat ze de afgelopen maanden in gang gezet hebben. Lara benadrukte het belang van luisteren, respect, dialoog en onderhandeling. Lysander legde zijn nieuwe opvatting van vrede uit, die veel meer is dan de afwezigheid van oorlog en die wordt uitgedrukt en opgebouwd door kleine gebaren die intolerantie en onrecht uitbannen. Cezar benadrukte de noodzaak van dialoog, een vreedzame en verrijkende manier van communiceren. Raghad, afkomstig uit Palestina, die meerdere mensen uit haar familie in het conflict tegen Israël  verloren heeft, spoorde iedereen aan om wat zij noemt “schuldgevoel van overlevenden” te overwinnen door “zelfmedelijden” om te zetten in “brandstof”, in “pleitbezorging” voor de vrede. Eloan illustreerde zijn engagement als ambassadeur voor de vrede met het feit dat hij en zijn vriend Gabriel een brunch organiseerden om de leerlingen van een klas nieuwkomers beter te integreren.

In de loop van de ochtend werden deze getuigenissen aangevuld met die van twee jongeren die in Oekraïne wonen (via video), van pater Gabriele Romanelli, pastoor in Gaza (video), en Antonella Lombardo, die uit Italië kwam om enkele van de vruchten te delen van Dancelabarmonia, een culturele organisatie die ze heeft opgezet en waarmee ze danskampen organiseert in Israël en Palestina met joodse en moslimkinderen. Kunst als instrument van dialoog en vrede tussen volkeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ensemble van blaasinstrumenten leidde het ‘People’s Prayer for Peace’ moment in, een interreligieus initiatief dat Bettina Appel al enkele jaren in Brussel organiseert. Stipt om 12 uur werd de Time-Out gehouden: een minuut stilte, een minuut van bezinning, een minuut van gebed voor de vrede, in eenheid met al diegenen over de hele wereld die op hetzelfde moment hetzelfde doen. De jonge ambassadeurs voor de vrede plaatsten vervolgens elk een brandende kaars vooraan op het podium. Daarna spraken vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen het publiek toe en zegenden de ingeslagen weg van vrede: Koen Vermeulen van het Boeddhistisch Centrum van Brussel, Jamal Habbachich, imam van een moskee in Molenbeek, en Solomon Oyepa, een katholieke priester. Het was een krachtig moment van harmonie tussen religies, dat iedereen de inspiratie gaf om te bouwen aan broederschap en vrede.

En de kinderen? Ze waren met een twintigtal, en ze oefenden in het opbouwen van relaties die gekenmerkt werden door liefde en vrede, door middel van activiteiten die aangepast waren aan hun leeftijd, theaterscènes, knutselen, het Time-out gebed, en ook een moment van inculturatie tijdens de presentatie door Franklin Diaz van muziekinstrumenten en dansen die typisch zijn voor Ecuador.

Het was een zonovergoten dag, in tegenstelling tot de weersvoorspelling. De paden en weiden van het Tour en Taxis-park, waar het laatste deel van het programma plaatsvond, droegen misschien nog de sporen van de buien van de vorige dag, maar niets kon het enthousiasme van de teams van lopers en supporters die voor ‘Run4Unity’ bijeen waren, temperen. Een ‘orkest’ van creatieve percussionisten moedigde de atleten van alle leeftijden aan tijdens hun rondes. De wereldwijde Run4Unity vindt plaats op 5 mei, gedurende 24 uur, afhankelijk van de tijdzone.

De dag eindigde met een plechtig moment rond de obelisk van de Verklaring van de Rechten van de Mens in het park. Drie jongeren lazen een vredesverklaring voor die ze hadden helpen opstellen. Ze benadrukten de volgende punten: het feit dat vrede bij ieder van ons begint en door onderlinge verbondenheid een grotere impact krijgt. Door de Gulden Regel in praktijk te brengen (die zegt dat je anderen moet behandelen zoals jij wilt dat zij jou behandelen) kunnen we “zaadjes van liefde” zaaien in de harten van anderen. Opvoeding in respect en het leren omgaan met individuele en collectieve conflicten is de basis van vrede. En dus: “ondanks bestaande conflicten de hoop niet verliezen op een vreedzame, inclusieve en duurzame wereld door inspiratie te vinden in onze culturele en spirituele wortels.”

Benjamin Dalle, Brussels minister van Jeugd, Media en Armoedebestrijding, Elizabeta Kitanovic, mensenrechtenexpert en staflid van de Conferentie van Europese Kerken, en Rkia Tiar, voorzitter van het European Women of Faith Network, bedankten en bemoedigden de jongeren.

Tot slot werd een olijfboom, symbool van vrede, geplant onder applaus van alle aanwezigen.

Info:  Claire Hebbelinck, +32 479 04 33 06, cl.hebbelinck@gmail.com

Ton Jongstra, +32 476 90 32 49, tonjongstra@gmail.com

 

Lees ook