‘Give Peace a hand’ in Rotselaar: veertig jongeren, eén doel: de vrede

 

In een bijzonder intense en gespannen tijd op nationaal en internationaal niveau vond een forum rond vrede plaats op initiatief van Dialogue4All, in ‘Centrum Eenheid’ en het ‘Sint-Pauluscentrum.’

Het Forum ‘Give Peace a Hand’, is een plaats waar veertig jongeren vanuit vijf verschillende scholen verenigd zijn om te discussiëren, ideeën uit te wisselen en vrede te promoten.  De leerlingen werden gekozen als initiatiefnemers in hun school om dit project ter plaatse voort te zetten. De scholen kwamen uit heel het land, Gent, Molenbeek, Anderlecht, Haren, Sint-Stevens-Woluwe en Neufchâteau.  De culturele achtergrond van de jongeren was dan ook heel divers.  Dit uitzonderlijke evenement was een kans om school- en cultuurgrenzen te overschrijden en zich te richten op een gemeenschappelijk doel: bouwen aan een vreedzame toekomst.

Het forum begon met inspirerende toespraken die het belang van wederzijds begrip en samenwerking tussen jongeren onderstreepten. De organisatoren moedigden de deelnemers aan om zich vrij te uiten, hun ervaringen te delen en te luisteren naar de verschillende perspectieven in de zaal.

Daarna volgden interactieve workshops over thema’s als conflictoplossing, tolerantie en inclusie. Jongeren werden aangemoedigd om na te denken over hoe ze kunnen bijdragen tot een vreedzamere samenleving in hun eigen gemeenschap. Hiervoor waren aanwezig Bernard Keutgens, momenteel wonend in Homs, Syrië, Johannes Eneman, getuigend over de ‘Fazenda da Esperança’, Cecile Moens over de natuur en vrede en Sema Aydogan activiste voor een interculturele dialoog en wegwerken van discriminaties en Azeez Sadeq, ambassadeur van de vrede.

Een hoogtepunt van het forum was de creatie van een symbolisch collectief werk. Deelnemers werden betrokken bij het maken van een muurschildering die eenheid, diversiteit en vrede voorstelde. Deze creatieve activiteit versterkte het gevoel van kameraadschap en diende als een visuele herinnering aan het gemeenschappelijke doel.

Het delen van persoonlijke verhalen was een ander hoogtepunt van het forum. Sommige jongeren deelden hun ervaringen met vredeswerk in conflictgebieden, terwijl anderen spraken over de uitdagingen in hun eigen gemeenschap. Deze getuigenissen versterkten de band tussen de deelnemers en zetten aan tot diep nadenken over hoe positieve verandering tot stand kan worden gebracht.

De deelnemers spraken ook hun engagement uit om met elkaar in contact te blijven en dit initiatief ook na het evenement voort te zetten. Zo zal de muurschildering opeenvolgend in de scholen tijdelijk worden opgehangen. De ene school brengt die dan tot bij de andere. Een nieuwe afspraak is er voor 21 april 2024, de vredesmanifestatie ‘Give Peace a Hand’, met de ‘Run for Unity’, lopen voor vrede in de wereld, en het ‘Peace Forum’.

Het ‘Give Peace a Hand-forum’ in Rotselaar creëerde niet alleen een platform voor dialoog, het katalyseerde ook een nieuwe golf van energie en engagement voor vrede onder de jonge deelnemers. Deze veertig verenigde stemmen laten zien dat vrede, ongeacht onze verschillen, een krachtig en inspirerend gemeenschappelijk doel kan zijn. Dit forum heeft ons er op inspirerende wijze aan herinnerd dat we samen vrede echt een kans kunnen geven.

Het team van ‘Give Peace a Hand’