“GreenCare”: door creativiteit en verbondenheid de klimaatdreiging aanpakken.

 

Door dialoog elkaar helpen om actiever te kunnen bijdragen aan het welzijn van de planeet:  met dit doel startte het Green Care Programma. Dit internationaal evenement vond plaats in Brussel en Rotselaar van 25 tot 29 oktober 2023 en was georganiseerd door de groep “Multipolar Dialogue”,

Ecologie is wereldwijd een onderwerp dat zorgen baart. Paus Franciscus is daarin een voortrekker en benadrukt de urgentie van de aanpak van milieuproblemen in zijn encycliek Laudato Si en zijn recente aaanvullende publicatie Laudate Deum. Ondanks vele wetenschappelijke en burgerlijke oproepen blijft de harde realiteit: er zijn maar heel weinig tastbare verbeteringen.

Wat ontbreekt er aan onze collectieve inspanningen en wat kunnen we nog meer doen om onze planeet te beschermen? Om antwoorden te vinden op deze vragen en wegen te vinden om collectief te handelen, schreven 50 mensen zich in voor dit vierdaags “transformerend” evenement. Jong en oud uit o.a. Tchechië, Oostenrijk, Hongarije, Duitsland, Italië maar ook met roots in Madagascar, Brazilië, Congo. Hun missie: een dialoog aangaan, kennis opdoen, ervaringen uitwisselen en samen nadenken en voorstellen formuleren over de manier waarop we beter zorg dragen voor onze planeet. Doorheen dit parcours met gastsprekers, open day en online-deelname konden 120 mensen hun gedacht zeggen.

Het evenement werd georganiseerd door “Multipolar Dialogue”. Dat is een Focolare-initiatief dat burgers uit Oost- en West-Europa samenbrengt en online of live ‘ruimtes van vertrouwen schept’ om te dialogeren; bezorgdheden en visies met elkaar te delen. Op basis van wederzijds respect en het “pakt van wederzijdse liefde” mogen in deze “ruimte” ook tegenstrijdige visies klinken, en worden ze – gezien de achtergronden en geschiedkundige zo verscheiden -contexten soms ook begrepen…. en vormen ze een nieuw vertrekpunt.

Conferenties, ervaringen, dialoogvormen en goede praktijken creëerden een dynamiek waarin nijpende onderwerpen aan bod kwamen: duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, biorespecterende architectuur, integrale ecologie en lawaaibestrijding ‘als onzichtbare vervuiler’. Aanstekelijke burgerinitiatieven zoals school- en gemeenschapstuinen, ‘Greening Africa Together’, ‘Grünes Dach Impulse’, Sol et Vita… deden het besef groeien dat ieder actieve promotor van verandering kan zijn.

De aanwezigheid van vooraanstaande deskundigen gaven aan de deelnemers een globaal inzicht in de uitdagingen en oplossingen. Dr. Helmut Maurer (D), een EU-autoriteit op het gebied van milieu, deelde waardevolle inzichten over de uitvoering van de Green Deal en benadrukte de praktische stappen die nodig zijn om milieuproblemen aan te pakken. Dr.Lorna Gold (Ie), ex-voorzitter van de Laudato Si’ beweging en CEO van FaithInvest, bracht haar schat aan ervaring en inspireerde de deelnemers met haar wijsheid en visie.

Een initiatief met meerdere projecten

Het initiatief was niet zomaar een eenmalige bijeenkomst, maar een cruciaal onderdeel van het bredere initiatief ‘DialogUE Project’: het is opgezet om burgers actief te betrekken en hen een platform te geven om hun bezorgdheid en ideeën te laten samenvloeien. Het evenement heeft een specifiek doel: al de deze voorstellen te bundelen en gezamelijk in te dienen bij de Europese Unie in september 2024. Daartoe bezochten de deelnemers het EU-parlement en de werking van de EU – Commissie “Europe Experience” om zich vertrouwd te maken met de processen en kanalen waarlangs hun voorstellen en verzoeken kunnen worden doorgegeven.

Het ‘DialogUE Project’ verwijst naar de inzet van de Focolarebeweging om “de kreten van de aarde te horen” en afdoend te reageren. Dit engagement is samengevat in het EcoPlan – de verklaring van de Focolarebeweging voor Integrale Ecologie – dat tijdens het evenement werd gepresenteerd en dat de weg helpt uitstippelen naar een duurzamere en ecologisch bewustere toekomst.

Zelf de verandering worden die je van anderen verwacht.

Niet enkel de waardevolle kennis die werd opgedaan en de ervaringen die werden gedeeld, hadden een diepe impact op de deelnemers. Dialoog werd als zo essentiëel ervaren: ‘niet alleen deelnemer zijn, maar vooortrekker worden en de bezorgheid van de ander als een schat in je meedragen’. Het besef groeide dat de ecologische zorg je lid maakt van een wereldwijde gemeenschap met een gezamelijke zorg: het welzijn van onze planeet. Het gevoel van verbondenheid, dialoog en een collectief doel werd erg voelbaar ondanks de zo verschillende achtergronden en situaties van het thuisland.

Anny Hesius, coördinator van de multipolaire dialoog in België, vatte het collectieve gevoel samen toen ze zei: “Het beginvoorstel was om ons open te stellen voor elkaar om te luisteren en kennis uit te wisselen. Het maakte ons bewuster, sterker, medeverantwoordelijker en besluitvaardiger. We werden voorvechters van vrede en gerechtigheid, van liefde voor de bewoners van de aarde en voor ons gemeenschappelijk huis”.

Laudato si-boompjes.

Als je naar het Ontmoetingscentrum in Rotselaar gaat, kan je er drie ‘Laudato si-boompjes’ bewonderen als achtergelaten zichtbaar teken van deze dagen: zoals het project Eco-kerk in Vlaanderen aangeeft: de vruchten die de aarde voortbrengt zijn voor iedereen. Daarom staan de boompjes op een bereikbare plaats.

In de loop van de vier dagen verbreedden de deelnemers niet alleen hun ecologische kennis, maar vonden ze ook betekenis in hun missie en hun gemeenschap en vertrokken ze met een hernieuwde vastberadenheid om samen te werken en belangrijke veranderingen op wereldschaal teweeg te brengen.

 

 

Lees ook