Happy Easter!

 

Margaret Karram, presidente van de Focolarebeweging, schrijft:

Vandaag heeft de mensheid meer dan ooit behoefte aan het getuigenis van evangelisch leven.

Ieder van ons is geroepen om ten dienste te staan van iedere zuster en broeder, vooral van hen die in onze samenleving als de minsten en afgedankten worden beschouwd.

Daarom wens ik ieder van jullie toe dat deze dagen – die immers voorafgaan aan Pasen, een tijd van wedergeboorte en verrijzenis – bovenal een krachtige oproep mogen zijn om onszelf te richten op de heiligheid: persoonlijk en allen tezamen.

– om dieper te gaan en de vreugde en moed van onze eerste roeping te herontdekken;

– om onze reis in het spoor van Jezus te hervatten;

– om licht, zuurdesem en zout te zijn in onze omgeving;

– om overal zijn liefde te verspreiden aan zovelen.

De komende dagen zullen voor velen van ons plechtige momenten zijn: de meeste christenen vieren Pasen op 17 april, terwijl de orthodoxen en de oosters-orthodoxen het op 24 april zullen vieren.

In deze zelfde dagen, van 16 tot 23 april, vieren de joodse gemeenschappen het feest van Pesach.

Ik wens jullie allen een Pasen van wedergeboorte in liefde voor allen en van inzet, zowel persoonlijk als samen, voor een stabiele en duurzame vrede in alle delen van de wereld.