Het engagement van de Focolarebeweging voor een wereld zonder racisme

 

Foto: Josh Hild (Pexels)

Na de gebeurtenissen in Minneapolis en de demonstraties over de hele wereld voelen we ons machteloos en verontwaardigd, maar we blijven geloven en werken in een geest van openheid en participatie om aan de diepste verwachtingen van onze tijd te voldoen.

“Terwijl we nog steeds de recente gebeurtenissen voor onze ogen hebben die de gruwelijke realiteit van raciale onrechtvaardigheid en geweld opnieuw benadrukken, zijn we geschokt. We voelen ons machteloos en woedend. Toch blijven we hopen”.

Dit zijn enkele van de eerste uitingen van de verklaring van de Focolarebeweging in de Verenigde Staten, die zich na de gebeurtenissen in Minneapolis en de protesten in de hele wereld heeft uitgesproken voor rassenrechtvaardigheid. Dit engagement wordt wereldwijd gedeeld door alle leden van de Focolarebeweging.

Samen met Paus Franciscus en met vele religieuze en burgerlijke leiders bevestigen wij ook dat “wij geen enkele vorm van racisme of uitsluiting kunnen tolereren of door de vingers zien” en wij verbinden ons ertoe “de moeilijkste positieve en rechtvaardige acties te steunen in plaats van de gemakkelijke misstanden van onverschilligheid”, zoals de Amerikaanse bisschoppen verklaren.

Op een moment als dit “lijkt de droom van onze stichteres, Chiara Lubich, om stappen te zien in de verwezenlijking van Jezus’ gebed tot de Vader, “opdat zij allen één mogen zijn” (Joh 17,21) ver weg, bijna buiten bereik[1]”. We vragen ons af wat we zowel persoonlijk als op gemeenschapsniveau kunnen doen. Welke verandering moeten we in ieder van ons aanbrengen? Hoe kunnen we onze stem laten horen in het publieke debat om degenen die lijden onder racisme en daarbuiten te steunen?

Ons doel is het bevorderen van een diepe geest van openheid en dynamische participatie in onze cultureel diverse en intergenerationele gemeenschappen. We zijn geïnspireerd door de woorden van Chiara Lubich: “Wees een familie” [2]”.

Wij geloven en blijven ons inzetten om het leven te geven aan lokale gemeenschappen op authentieke wijze gebaseerd op de evangelische wet van de broederschap; een principe en een actie die ons ook verenigt met broeders en zusters van alle religies en met hen die zich niet herkennen in een specifieke geloofsbelijdenis. We willen onze inspanningen vooral richten op de jongsten die een bepaalde angst en vrees voor hun toekomst kunnen voelen.

In het licht van deze diepe verdeeldheid kunnen de initiatieven die we nemen klein of ondoeltreffend lijken. Projecten zoals de Gemeenschapseconomie, de Politieke Beweging voor Eenheid (Mppu) en het Verenigde Wereld Project, de globale strategie voorgesteld door de jongeren van de Focolarebeweging om de uitdagingen op wereldvlak op de grond aan te gaan, lijken misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar we zijn ervan overtuigd dat ze krachtige ideeën bevatten die kunnen helpen om te reageren op de diepste noden van onze tijd, gesteund door vele mensen, organisaties en gemeenschappen.

Stefania Tanesini

1] Verklaring van de Amerikaanse ”Focolare Movement”: onze inzet voor rassenrechtvaardigheid – https://www.focolare.org/usa/files/2020/06/Focolare-Statement-on-Racial-Justice.pdf

2] Ibid.

Lees ook