Het ‘Fonds Vrienden van Dialogue4All’ is van start gegaan!

 

Velen van u zijn inmiddels bekend met de projectwerking ‘Dialogue4All’, dat praktische en dynamische dialoog-projecten voor jongeren ontwikkelt. Deze projecten bevorderen onderling begrip en acceptatie van diversiteit en beogen daarmee bij te dragen aan duurzame vrede in de samenleving. In de ruim twee jaar van haar bestaan werden verschillende projecten ontwikkeld waaronder: Give Peace a Hand, een vormingsproject in ‘inspirerend burgerschap’. In het seizoen 2023 – 2024 startte dit project met 40 deelnemers van 5 scholen van over heel België, om op 21 april 2024 te worden afgesloten met een groot Peace Event in Sint-Jans-Molenbeek. Het Peace Event werd georganiseerd in samenwerking met ’People’s Prayer for Peace’ en ‘Jongeren voor een verenigde wereld’.

Met diverse partners wordt gewerkt aan twee Europese projecten: Start4Change en Peace Time, steeds vanuit het idee dat dialoog de weg naar vrede is.

Een tiental scholen in heel België ontvangt jaarlijks klasbezinningen met het programma van Dialogue4All.

Om aan de werking van Dialogue4All continuïteit te kunnen geven, werd  op 20 maart 2024 door de Koning Boudewijnstichting het ‘Fonds Vrienden van Dialogue4All’ opgericht. Dat is een grote stap voorwaarts waar we erg blij mee zijn! Concreet betekent dit het volgende:

De Belgische giften vanaf 40 € per jaar aan de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

U kunt uw (fiscaal aftrekbare) gift overmaken op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerde mededeling:

+++ 623/3869/90097 +++

U kunt uw gift ook overmaken via de volgende link:

https://donate.kbs-frb.be/actions/FFO-Dialogue4All?lang=nl_NL

Bedrijven en organisaties (waarvoor de fiscale aftrekbaarheid niet geldt) kunnen hun gift overmaken op rekeningnummer BE13 7340 3099 4539 van vzw Eenheidsopbouw en Nieuwe Samenleving, met de mededeling: ‘Dialogue4All’. De naam van uw bedrijf of organisatie met logo wordt, mits u akkoord bent, vermeld op de website www.dialogue4all.org

Uw steun is voor ons noodzakelijk om onze activiteiten ten behoeve van de jongeren voort te kunnen zetten en verder te ontwikkelen. Met de flyer in de bijlage kunt u ook anderen hierover informeren.  Wij danken u hartelijk voor uw steun!

Het Team Dialogue4All

Flyer Steun Dialogue4All NL

Coördinatie:

Claire Hebbelinck

cl.hebbelinck @gmail.com

+32 479 04 33 06

 

Fondsenwerving:                       

Ton Jongstra

tonjongstra@gmail.com

+32 476 90 32 49

 

Lees ook