Jeruzalem: het Internationaal Centrum voor Eenheid en Vrede

Vrede kan op duizend manieren worden opgebouwd. Soms hebben we ook ontmoetingsplaatsen, plaatsen van spiritualiteit, studie, dialoog en vorming nodig. Een project van de Focolare voor Jeruzalem.